ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

PRŮLOM VĚKŮ - ASTROLOGIE - ALCHYMIE

13. února 2010 v 0:24 | Klevka (podle zahr. mat.) |  SPIRITUALITA
A S T R O L O G I E
Dnes už je asi všeobecně známé, že podle mayského kalendáře má být konec roku 2012 koncem dlouhého vývojového cyklu Země trvajícího víc než 5000 let. "New Age", "Věk Vodnáře", "Kaliyuga", "Konec světa", to jsou pojmy, se kterými se v různých, i odborných tiskovinách
setkáváme už od konce 80. let., ba dokonce se o věku Vodnáře zpívalo už v muzikálu M. Formana "Hair" /Age of Aquarius/, který poznamenal začátek tzv. New Age Mnohé předpovědi a poselství arizonských indiánů Hopi i channelingových médií, jakož i astrologické předpovědi nabádají lidstvo této planety, aby se na nadcházející změnu dobře připravilo. V západní Evropě se na tuto dobu už připravují zejména alchymisté a díky svému znovuobjevenému a tisíciletí starému vědění o planetárních cyklech nabízejí lidem pomoc i praktické pokyny na nastávající léta.

ODPOČÍTÁVANÍ ZAČALO PŘED 230 MILIÓNY LET
Staré vědění indiánů Maya o tomto"kvalitativním skoku v dějinách lidstva" nám bylo zprostředkováno díky bádaní José Arqiullese, Už "Harmonickou Konvergencí" dne 16./17. srpna 1987 upozornil široký okruh veřejnosti na "konec" Svatého kalendáře Mayů" a na onen nastávající kvalitativní skok planety Země do kvality vyšší dimenze. Nejdelším úsekem v mayském kalendáři je období 26000 let, který společně s cyklem 5125 let končí právě 21.-22. prosince 2012.
Podle starých Mayů v tento den se musí "čas zrodit znovu". Podle spirituální interpretace má být úroveň vědomí, kterou lidstvo dosáhne do tohoto data, směrodatná a rozhodující pro jeho vývoj v dalším cyklu 26000 let. Indicko-védská astrologie zná časový úsek 25920 let a podobný počet nacházíme i v dalších starých kulturách. Skutečným synchronizátorem je však "precese" Země, což znamená, že zemská osa se z dlouhodobého pohledu pohybuje velmi pomalu směrem na západ kolem své ideální dráhy, avšak nepohybuje se vždy stejnoměrně - je to pohyb, jaký můžeme pozorovat, když roztočíme dětskou hračku "vlk" nebo "káča". Doba, kterou potřebuje zemská osa na "vykonání" celého kruhu, je těch 26000, resp. 25920 let /někde se uvádí i méně/. Tento časový úsek se nazývá "platónský rok" nebo ve starých astrologických vědách i "jeden rok v životě Boha Stvořitele". Podle toho jeden měsíc platónského roku má 2160 pozemských let, což je doba potřebná na to, aby jarní bod na hvězdné obloze /= poloha Slunce při jarní rovnodennosti/ díky kruhovému pohybu zemské osy posunul o jedno z 12 znamení zvěrokruhu. Jestli rozdělíme tuto dvanáctinu kruhové dráhy ( 360: 12 = 30° ) opět na jednostupňové dílky , dostaneme trvání jednoho "kosmického dne", tedy 72 běžných pozemských let. Takže průměrná délka života lidí trvá často jen o něco déle než jeden kosmický den. Jarní bod se na své cestě přes celou ekliptiku pohybuje retrográdně všemi 12 znameními zvěrokruhu, tj. proti směru hodinových ručiček, přičemž úlohu polárky pak přebírají různé hvězd. Podle toho pak v období mezi 1960 -2020 přejde ze znamení Ryb do znamení Vodnáře Už samotný přechod ze znamení Ryby do znamení Vodnáře po 2160 letech je pro nás mimořádnou událostí.

O to více to platí pro konec platónského roku po 26000 letech a ještě navrch se tyto události kryjí s dalším nerovnoměrně dlouhým cyklem - v roce 2012 přejde náš sluneční systém rovníkem naší galaxie. Na oběh kolem centra galaxie potřebuje naše sluneční soustava cca 230 miliónů let, což znamená, že se bude opakovat událost, kterou naše Země předtím zažila někdy koncem permu, což byl útvar prvohor, kdy vznikaly první jehličnany, vyvíjeli se dinosauři a začali se objevovat první savci. A přitom celý věk Vodnáře nebo Ryb netrvá v tomto enormním časovém cyklu naší sluneční soustavy ani celou hodinu, přičemž lidský život se svými průměrnými 72 lety v tom miliónovém cyklu pak trvá pouhé 2 minuty! Takže v těch posledních několika sekundách, které zbývají do konečného odpočtu cyklu 230 miliónů let, máme ještě šanci prožít je uvědoměle a přispět svou troškou ke zlepšení kvality života.
Podle anglického badatele J.M. Jenkinse Mayové uměli "načasovat" svůj Svatý Kalendář právě k momentu tohoto setkání naší sluneční soustavy s rovníkem galaxie. Míní také, že celou mayskou tradici o stvoření dokážeme pochopit jenom tehdy, jestli pochopíme význam konjunkce Slunce s Mléčnou dráhou. V mayských legendách je zimní slunovrat spojován s "Prvním Otcem" One Hunehpu, který se má jednoho dne znovuzrodit, čímž začne Nový Věk světa. V době zimního slunovratu v roce 2012 bude totiž hvězdný pás Mléčné dráhy kruhovitě obepínat horizont tak, že bude vypadat jako zářící slavobrána Země, kterou bude moci Země i s celou sluneční soustavou projít. Přitom si snadno můžeme představit, že světlá galaktická brána hvězd a tmavý kosmický otvor jsou porodní cesty Pramatky, a tak se zimní slunovrat roku 2012 stane okamžikem početí nebo zrození Prvního Otce, a tím i nového období, které bude trvat dalších 230 miliónů let. " Konec cyklu, který připadá na rok 2012, neznamená nic menšího, než rozhodující kvalitativní skok v evoluci Světla a života planety Země", píše ve své "mayské" knize José Arquelles. Očekává "zrychlení", "crescendo matérie", což umožní zvýšení přílivu "harmonikálních" frekvencí a tím i stále lepší "synchronizace". Tato zvýšená rezonance má lidem zprostředkovat kreativní impulsy a pomoci jim "katapultovat lidstvo i celý náš sluneční systém do pospolitosti galaktických inteligencí".
ASTROLOGIE A PROMĚNA VĚKŮ
Jen před několika málo lety byla rozšifrována tajná učení alchymie o "energetických stupních proměn" lidí, které mají těsný vztah ke kosmickým rytmům planet a jejich působení na nás a tudíž na naši Zemi. Planetární rytmy mohou být krátké, které trvají jenom týden, ale ty různě dlouhé cykly mohou trvat od jednoho roku až po několik mnoho století. Jedna část nauk o planetárních silách se v průběhu posledního tisíciletí osamostatnila od alchymie a stala se naukou, kterou dnes známe jako astrologii. Astrologické výpovědi o planetárních rytmech se v mnohém překrývají s tím, co předvídá dnes už známý mayský kalendář. Z obou zdrojů se dozvídáme, že pohyby planet vytvářejí stále nové kvality. Velký význam pro léta do zbývající konce roku 2012 bude mít vstup Uranu do znamení Ryb a Neptuna do znamení Vodnáře. Obě tato zvířetníková znamení jsou spojována s vědomím - Vodnář s lidským duchem a Ryby s vyššími stupni vědomí. Vstup Uranu do znamení Ryb znamená, že člověk vyruší své omezení, tj. individuální vědomí se vnoří do kolektivního a neohraničeného. V tomto procesu se mohou zhroutit veškeré dosavadní koncepty, systémy a sociální vztahy a jedinec pozbude sebedůvěru. Tyto tendence ještě zesílí vstupem Neptuna do znamení Vodnáře, neboť zde bude individuální vědomí překryto neomezeným a jedinci bude dostupné všechno. Schopnost koordinace bude přetížena, nervy předrážděné, budou se množit explosivní reakce a pocity bezmocnosti. S takovými a podobnými projevy se u lidí setkáváme už nějakou dobu a stále jich přibývá. A i když těch změn bude postupem času možná až příliš mnoho, nic nebude možné vytěsnit.
Ovšem za veškerým tímto děním se skrývají pro nás velké šance. Pozitivním jevem této planetární konstelace bude, že jednotlivci bude umožněn tvůrčí přístup ke kolektivnímu podvědomí, resp. ke kosmickému vědomí. Individuální vědomí se bude moci napojit na celek, takže do roku 2012 před námi stojí období hluboké vnitřní očisty a orientace novým směrem. Až v roce 2011 resp. začátkem roku 2012 vyjdou obě planety z těchto znamení, přičemž jejich vzájemné působení bude ještě pomalu doznívat. V průběhu roku 2012 až do zimního slunovratu se bude Uran pohybovat dále do znamení Berana a Neptun do znamení Ryb a tyto nové kvality ještě zesílí tendence "nového začátku". Snaha o šíři a svobodu bude pozitivním impulzem k tomu, abychom vytvořili svobodu ve svém nitru, a také z vnitra směrem ven v podobě bezmezné lásky, soucitu a kreativity. S důvěrou ve vlastní zkušenosti a intuici pak budeme moci zlehka vstoupit do nové existence. Vidíme, že výše popsaná konstelace Uranu a Neptuna je přesně totéž, co popisuje J.Arquelles ve své interpretaci mayského kalendáře slovy "zrychlení" nebo "crescendo matérie" resp. v "předtím nevídaném splynutí vědomí". Ať chceme nebo ne, planety naší sluneční soustavy nás pomalu posouvají směrem k nové orientaci. Naposledy, kdy Neptun i Uran procházely těmito znameními, to bylo před 165 lety, přesněji mezi rokem 1836 a 1848, což byl v celé Evropě bouřlivý rok revolucí……

MOCNÍ NEBEŠTÍ POMOCNÍCI
Pozitivní působení konstelace Uranu a Neptuna podpoří ještě tři další mimořádné události na planetární obloze. Dne 27.5.2009 dojde ke konjunkci Jupitera s Neptunem, což způsobí, že se posílí tvůrčí poznávání a dostane se hluboko do kolektivního nevědomí a také do vyšších úrovní vědomí. Rovněž vyšší duchovní schopnosti jako intuice, telepatie, interpretace snů a channeling se posunou na vyšší rovinu. A jelikož se na této konjunkci, ke které dojde ve znamení Vodnáře, bude podílet i Chiron, budou se aktivovat i léčebné a tvůrčí síly.
O osm měsíců později, když /koncem února 2010/ planeta Jupiter vstoupí do znamení Ryb, se tyto kvality zaktivují ještě jednou a budou na nás působit celý další rok. Další událostí bude setkání Jupitera a Uranu 19.9.2010. Tato druhá konjunkce zaktivuje naše inspirativní síly. Kreativní myšlenky a nápady se budou snad rozvíjet, rozšíří se individualita lidí a bude se rozvíjet novým a pozitivním směrem. V oblasti kolektivního vědomí a podvědomí bude docházet k tvůrčímu průlomu a překvapivým způsobům řešení, protože ke konjunkci dojde v znamení Ryb. Ve stejném období dojde i ke konjunkci Neptuna s Chironem, což ovlivní příliv léčebných komponentů.
Třetí mimořádnou událostí na hvězdné obloze bude 6.6.2012 tranzit Venuše, druhý od roku 2004. K takovému "překrytí" Venuše a Slunce došlo naposledy v roce 1874 a 1882. Toto nebeské "rendezvous" posílí především dění v milostných záležitostech a kolektivní život, čímž zmírní rušivé jevy konstelace Uran-Neptun. Venuši se ve Svatém mayském kalendáři připisuje mimořádná role, proto je ku podivu, že právě k této mimořádné události má dojít jenom půl roku před zimním slunovratem 2012.

CO NA TO ALCHYMISTÉ
Alchymie je prakticky aplikovaná hvězdoprava, proto dnes už v alchymistických laboratořích neuvidíme muže v černých pláštích a tlustých brýlích, kteří se snaží vyrobit zlato z olova. Alchymisté v této době hledají prostředky, které by mohly lidem pomoci zvládnout nadcházející mimořádné události a procesy na hvězdné obloze. Poznatky alchymie o rytmických cyklech planet, jejich působení na nás a na naši Zemi jsou v bezprostředním vztahu k odtajněnému učení o energetických stupních proměn lidí. Proto cílem praktické alchymie je podpořit a urychlit "přirozený vývoj ke světlu a k vyššímu pořádku", a tudíž najít všemocný prostředek, který by proměnil lidského ducha, tělo i duši a napomohl jeho proměně či "transmutaci".
Slavný alchymista 20. století Frater Albertus říká, že posláním alchymie je "… postupné zvyšování vidu kmitů…" Všechno těžké, tmavé a choré v člověku, symbolizované temným olovem, by se mělo pomocí životních elixírů z kovů, drahokamů a bylin prozářit a ve zdraví přetransformovat do symbolů "zlatého světla". Podle této nauky se proto odjakživa přiřazuje Měsíci stříbro, Slunci zlato a Venuši měď.
S cílem trvale zvýšit "vid kmitů", tj. vibrace u lidí indičtí alchymisté vyrobili týdenní energetickou kúru, tzv. Maháradžův lék. Název této esence pochází z dob, kdy ji čekatelé na titul maháradži museli užívat třikrát sedm let jako doplněk svých studií a cvičení při rozvoji osobnosti a vědomí. Jen ten čekatel byl pak hoden trůnu a vlády jako "král králů", který prokázal své spirituální kvality tím, že dokázal léčit lidi přikládáním rukou. Pomocí této týdenní kúry se lidský organismus, jeho energetický systém, čakry a žlázy naladí na harmonickou rezonanci s planetami. Každý všední den totiž převládá energie jedné z planet naší sluneční soustavy - neděle je pod vlivem Slunce, pondělí Měsíce, úterý vládne Mars, ve středu Merkur, ve čtvrtek Jupiter, pátek je dnem Venuše a sobota Saturnu. Podobně jsou dnům přirazeny čakry /od kořenové v neděli po korunní v sobotu/ a kovy v pořadí zlato, stříbro, železo, zinek, cín, měď a vitriol. Takže při týdenní kůře se užívá taková esence, která je v souladu s planetou příslušného dne. Podobné je to s čarami, které se postupně a vzestupně aktivují a harmonizují. Takové přiřazování čaker a planet v západní a indické alchymii i ve vědě Ayurveda má za cíl dosáhnout nejvyšší stav vibrací u lidí, který se nazývá Rubedo, a uvedenou týdenní kúrou je postupně vést z materiální roviny nejnižších vibrací zvané Nigredo do Světla. Protože prý jenom když se dokážeme dennímu rytmu planetárních sil otevřít a harmonicky integrovat jejich síly, pak budeme schopni pozitivně využít i vlivy velkých konstelací, které má pro nás kosmos už připravené v příštích několika letech. A pokud dokážeme posunout svůj osobnostní vývoj včetně rozvoje vlastního vědomí, pak na nás budou mít ony očekávané konstelace Uranu i Neptuna i to jedinečné setkání naší sluneční soustavy s galaktickým rovníkem pozitivní vliv.
(Podle zahr. mat.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 RadikRam RadikRam | E-mail | 9. listopadu 2018 v 1:24 | Reagovat

Want poznakomitsa closer come to the site
http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama