ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

CO DÝCHÁME

1. března 2010 v 16:53 | Z poslanecké zprávy |  TÉMA TÝDNE
(Článek byl přiřazen k tématu EKOLOGIE)

Stav ovzduší na Severní Moravě

trápí její obyvatele už asi tak dlouho, jak dlouho jsou zde "udomácněná" průmyslová odvětví, resp. průmyslové aglomeráty, které mají na svědomí nejen jeho zhoršení, ale i stav, který je dnes setrvale zdraví škodlivý.
Na U3V při Ostravské univerzitě se v listopadu 2009 uskutečnila přednáška na téma Kvalita ovzduší v MSK spojená s prezentací, která sice konstatovala, že od 70. let stacionární stanice provádí měření a poskytla i částečné informace o nameřených hodnotách prachu, benzo(a)pyrenu i dioxinů, ale řešení stavu nebylo ani po čilé diskusi účastníků jaksi o nasnadě...
Dnes jsem dostala mailem "stručnou informaci týkající se špatného ovzduší v MSK...", jejíž obsah je pro obyvatele Severní Moravy alarmující... (i pro mne osobně - přestože žiji "chráněná" velkým sadem v centru města, musím např. mýt okna každé dva-tři týdny a na nich názorně vidím, co dýcháme...)

Cituji:

"... Jak jistě víte, tak Moravskoslezský kraj podle monitoringu Českého hydrometeorolo­gického ústavu patří k místům s nejšpinavějším ovzduším v Evropě . Špatně se dýchá téměř v každém větším městě - v Ostravě, Bohumíně, Karviné, Orlové i Havířově. Radvanice a Bartovice pak mají jedno nejšpinavějších ovzduší v Ostravě.
Ještě nedávno zde např. průměrné denní koncentrace jemného polétavého prachu (PM10, PM2,5) až jedenáctkrát překračovaly povolené limity. Problém je v tom, že na tyto prachové částice v ovzduší se nabalují další různé nebezpečné karcinogenní látky - benzo(a)pyrenem, oxid siřičitý (SO2), oxid uhelnatý (CO), toluen atd.. Dochází zde také k běžnému překračování limitů také u polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), příp. těžkých kovů.
.....
Dále mi dovolte uvést několik stručných informací:
Pevné částice (PM10, PM2,5)
Vdechování prachových částic může v kombinaci s dalšími nebezpečnými látkám způsobit onemocnění rakovinou plic. Znečištění prachovými částice v současností patří k hlavním problémům kvality ovzduší v České republice. Představují významné riziko pro lidské zdraví a pocházejí jak už bylo výše uvedeno hlavně ze spalovacích procesů v energetice velkých podniků, vytápění domácností a v dopravě. Vysoká koncentrace dopravy kromě přímých exhalací způsobuje i víření již usazených částic do ovzduší.
Hodnoty polétavého prachu běžně na Ostravsku a Karvinsku mnohonásobně překračují zákonné limity. Např. v Ostravě-Zábřehu byla zaznamenána rekordní hodnota téměř 900 mikrogramů prachu v krychlovém metru vzduchu (zákonný limit je 50µg/m3).
Informace z 10. a 11. 1. 2010 - průměrné koncentrace polétavého prachu v Moravskoslezském kraji:

Měřicí stanicenaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností do 14:00 ve středunaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností od 14:00 ve středunaměřené hodnoty v mikrogramech na metr krychlový (limit je 50 mikrogramů na metr krychlový) s platností do 14:00 ve čtvrtek
Ostrava-Fifejdy206238230
Ostrava-Zábřeh251285268
Ostrava-Přívoz208239226
Ostrava-Mariánské hory-179178
Ostrava-Bartovice208234233
Opava185250236
Studénka223269247
Bohumín214245261
Český Těšín263292215
Havířov241267282
Karviná209231204
Orlová211222226
Věřňovice260276299
Frýdek-Místek240287262
Třinec-Kosmos283298213
zdroj: Český hydrometeorologický ústav
Výzkum - "Studie Ostrava"
Už více než rok epidemiolog ... sleduje vliv ovzduší na Ostravsku na zdravotní stav zdejších obyvatel. Výsledky jsou šokující.
Podle jeho vyjádření se snažil najít na světě takové místo, kde je znečištění ovzduší srovnatelné s Ostravou, abych se mohl inspirovat postupy, které používají. Žádné takové jsem však nenašel. Situace Ostravy je srovnatelná snad jen s průmyslovou Čínou.
V r. 2009 se prováděl v tomto regionu měření, kterého se zúčastnili strážníci z Karviné, Havířova, úředníci z KÚ MSK a také městští policisté v Praze.
Předběžné výsledky přinesly velké překvapení. Např. ostravští úředníci nadýchali v kancelářích třikrát více škodlivin než pražští strážníci v ulicích, karvinští strážníci dokonce devětkrát více.
Podle výzkumu prováděného společnou laboratoří Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR a Zdravotního ústavu Středočeského kraje na vzorku 23 městských strážníků v Karviné bylo v jimi vdechovaném vzduchu naměřeno 6,6 ng.m-3benzo[a]pyrenu. U strážníků v Praze bylo naměřeno 0,8 ng.m-3.
Zvlášť byl výzkum věnován i výskytu některých nebezpečných karcinogenních látek jako benzo[a]pyrenu, který má mimo jiné vliv na lidský reprodukční systém (v Porubě je výskyt této látky dvakrát vyšší než v Praze).
Bylo prokázáno, že zdejší znečištěné ovzduší prokazatelně ovlivňuje mechanismus integrity DNA a potlačuje funkci imunity a zátěž karcinogenními látkami obyvatel na Ostravsku ve srovnání s Prahou je několikanásobně vyšší. I toto může být příčinou toho, že ve zdejším regionu je nejvyšší výskyt např. nádorových onemocnění jak u dospělých i dětí.
Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ...... Ostrava pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně.
Výzkum se kromě dospělých zaměřil také na děti. V rámci výzkumu byla srovnávána skupina 200 dětí z Radvanic a Bartovic s dětmi z Prachatic na Šumavě do věku šesti let, neboť právě ta je nejnáchylnější k zdravotním rizikům vyplývajícím ze znečištěného ovzduší. Ve zvýšeném množství se u zdejších dětí objevuje nejen astma a alergie, ale také akutní respirační onemocnění (ARO). Zatímco v roce 2008 trpělo potížemi ARO v oblasti Ostravy 2 674 dětí, o rok později stouplo číslo na 4 052 dětí.
Výzkum zároveň ukázal, že děti na Ostravsku navštěvují v prvních šesti letech života lékařské ordinace až desetkrát ročně, což je ve srovnání s průměrem v ČR obrovské číslo.
Znečištění v oblasti Ostravy ale způsobuje i další zdravotní komplikace. Podle studie je to nezanedbatelný vliv na imunitu jednotlivců, významná oxidační poškození u dětí a zvýšené nemoci dýchacích cest. U dospělých pak zvláště vznik aterosklerózy, nádorových onemocnění, diabetes a Alzheimerovy choroby.
U mužů je střední očekávaná délka života v Praze 76 let, na jižní Moravě 74 let a v Ostravě 72 let. U žen je to v prvních dvou destinacích podle ... 81 let, v Ostravě 79 let .
....
Vedení kraje vyslalo do PS návrh zákona o ochraně ovzduší, podle kterého by mohli inspektoři přímo v domě zkontrolovat čím lidé topí. Tento návrh byl ovšem vládou ČR zamítnut.
Z tohoto důvodu ... v měsíci březnu .... do PS návrh nového zákona o ochraně ovzduší, řešící komplexně danou problematiku .
Česko má přitom povinnost ve vztahu k EU převést do českého právního řádu směrnici 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu nejpozději do června 2010. Navíc oproti termínům uloženým Národním programem snižování emisí k přijetí nového zákona, který schválila vláda, je již téměř roční skluz....
.... tento návrh řešení:
- na vládní úrovni uznat environmentální expozici za významné riziko pro populaci v MSK
- stanovení rizikových oblastí (Severní Morava, Praha, pánevní oblasti SČK)
- připravit návrh environmentální politiky pro rizikové oblasti s cílem snížení expozice k-PAU (polycyklických aromatických uhlovodíků)
- připravit kvalitní návrh zákona o ochraně ovzduší, který by dal orgánům dohledu ochrany ovzduší účinné nástroje, které by účinněji řešit snížení zdrojů znečištění jak u velkých tak u drobných znečišťovatelů
- ve státním rozpočtu prosadit zvýšení investic do dopravní infrastruktury v postižené oblasti (dopravní obchvaty větších měst)
- u žadatelů z MSK o dotace z OPŽP výrazně zvýšit zvýhodnění posuzovaných projektů při bodovém hodnocení na SFŽP, které bude řešit zlepšení životního prostředí.....
........"

Je dobře, že se návrh znovu dostane na program jednání, ale... uznat za riziko, stanovit oblasti, připravit návrh, připravit kvalitní návrh, prosadit zvýšení investic..., zvýhodnění...projektů.., myslíte, že miminka, ktera se v našem regionu rodí v současnosti, budou díky těm novým návrhům zdravější než jejich o něco starší "rodáci"? A že se generace seniorů ještě dožije zlepšení podmínek, ve kterých dnes žijí?

Držte nám všichni palce.
Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Nikolas Nikolas | E-mail | Web | 1. března 2010 v 17:01 | Reagovat

Aha, a co třeba nějakej zdroj??? PRotože je naprosto jasný, že to není tvoje práce... to je fakt trapný to kopírování... lidi bez vlastního názoru...

2 Kleva/Klevka Kleva/Klevka | 1. března 2010 v 17:11 | Reagovat

Když si přečteš autora, dozvíš se zdroj....Je třeba číst pozorněji. Děkuji. Kl.

3 Hanka-Bonaccia Hanka-Bonaccia | Web | 2. března 2010 v 23:16 | Reagovat

Milá Evi, díky za zajímavé informace. Vzpomněla jsem si na informaci o sekání stromů v Komenského sadech, také mne napadla vzpomínka na počáteční výstabnu Nové Huti, kdy se slibovalo,že okolo bude postavena 30metrová hustá lesní zábrana proti únikům škodlivin a nakonec se zasadil jen asi desetimetrový řídký porost chudobných nevelkých listnáčů (a jen na některých místech) atd. U nás před domem nyní skolili čtyři  vzrostlé krásné stromy, ale nezasadili žádné. Myslím, že přírody ubývá, což je to nejsmutnější. připomenutí tohoto tématu je na místě a žádoucí. Je třeba  sázet nové stromy, převážně jehličnany, a nahradit tak ztráty. Moje dcera jednou navrhovala řešení, aby se stromky na Vánoce prodávaly pouze v kontejnerech s hlínou a každý by si je pak vysadil před dům. Tu je však problém, že nikdo nic neřeší, nikoho nic nezajímá, protože to není nutná priorita, ale co bude za pár let??? Díky za příspěvek.

4 Kleva/Klevka Kleva/Klevka | 3. března 2010 v 11:13 | Reagovat

Hani, velice Ti děkuji za podporu. Ano, škoda každého stromu, ale - kdo zde nebydlí, ten nepochopí, že ani tato rozsáhlá plocha zeleně nedokáže ochránit lidi a zejména děti před účinkem toho ohromného množství škodlivin... :-(

5 Hannyss Hannyss | E-mail | Web | 25. června 2012 v 15:34 | Reagovat

Fajn blog

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama