ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

NIKDY NENÍ POZDĚ

13. března 2010 v 15:38 | Kleva |  STUDUJEME ZA ŠKOLOU

NIKDY NENÍ POZDĚ SE NĚČEMU NAUČIT

pod tímto titulkem a s nepatrnými redakčními úpravami vyšel začátkem března v regionálním deníku můj článek AKTIVNÍ SENIOŘI, jehož smyslem či účelem bylo seznámit veřejnost s činností u nás ne zcela "běžné" U3V, propagovat její činnost a podnítit vznik obdobných skupin při dalších vzdělávacích institucích, bohužel jejich existence bez podpůrných programů obecních úřadů nebo dokonce MŠMT není možná. Chceme rovněž ukázat těm mladším generacím, že s odchodem do důchodu není spojena žádná pasivita a že jejich rodiče a prarodiče jim mají ještě co říci...

V lednu 2009 se při OU v Ostravě a za finanční podpory EU začal realizovat mezinárodní projekt SETIP (Senior Education and Trainig Internet Platform), tj. univerzita třetího věku na internetu, za účasti partnerů ze Slovinska, Španělska a Portugalska.
Tento systém vzdělávání seniorů zaměřený na jejich počítačovou gramotnost zahrnuje tři základní stupně - získání základních znalostí o ovládání PC a práce s Internetem, druhá, navazující část Moodle, která umožňuje studium ve virtuální třídě, a následně třetí stupeň umožňující vytváření vlastních materiálů pro studijní účely (textů, ppt, AV sekvencí, práce s fotografiemi apod.). Součástí projektu byla volba 10 vynikajících osobností českých dějin z oblasti kultury, vědy, politiky nebo sportu, jež se pak staly náplní a námětem přednášek a jiných materiálů připravených lektory (i seniory - eseje, prezentace) pro virtuální třídu U3V a následně předmětem systematického studia a dalších aktivit účastníků v druhé části projektu nazvané Největší Čech. Doplnil jej kurz Zdraví a kvalita života zaměřený na ochranu zdraví zejména v seniorském věku.
Účastníci projektu se naučili pracovat a komunikovat ve virtuální třídě - vznášet nová témata i dotazy do diskusí o probíraných tématech či neformálně debatovat "o čemkoli", průběžně
vyhledávat a studovat materiály na internetu, navazovat cizojazyčnou komunikaci s partnery v zahraničí a - co bylo nejdůležitější - vypracovávat vlastní příspěvky a vytvářet vlastní prezentace.
Přínosem projektu bylo nejen zvýšení počítačové gramotnosti zúčastněných, ale i jejich osobnostní růst, proto všichni s radostí přijali zprávu ing. Zdenky Telnarové, PhD, odborné asistentky na katedře infromatiky a počítačů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a koordinátorky projektu SETIP, o tom, že Rozvojový projekt MŠMT s názvem Virtuální U3V na Ostravské univerzitě byl MŠMT přijat, a tak aktivity započaté v projektu SETIP mohou pokračovat i po jeho ukončení v červnu 2010.
Systém přednášek a dalšího studia na této "virtuální U3V" na téma Věda kolem nás bude pokračovat v modelu vytvořeném a pilotně ověřeném v projektu SETIPu. Tento projekt počítá rovněž se založením "klubu seniorů", protože většina vzdělávacích aktivit virtuální U3V se postupně přesune do kompetence tohoto klubu.
Klub se stal skutečností dne 8.2.2010, kdy se ve školicím středisku OU Centra Pyramida sešla valná hromada sdružení Univerzitní klub seniorů při Ostravské univerzitě, která schválila stanovy, svou radu i poradní orgán a nástin činnosti Klubu. Klub se neuzavírá před novými zájemci, předpokladem je postupný nárůst "posluchačů" virtuální U3V.
Projekt SETIP našel dosud publicitu na webu Helpnet a v lednu 2010 jej ing. Tomáš Sokolovský prezentoval na Výkonné agentuře EU v Bruselu, která pořádala konferenci s názvem GRUNDTVIG - A decade of European innovation in adult learning (Deset let vzdělávání dospělých v Evropě), kde se setkal s pozitivní odezvou.
Nově založený UKS uvítá nabídky na spolupráci nejen s jinými institucemi nabízejícími vzdělávání seniorů, ale i s kulturními organizacemi, navíc jsme otevřeni jakýmkoli námětům či podnětům, které pomohou činnost Klubu zlepšit a zapojit do ní i seniory ze vzdálenějších oblastí ...


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama