ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

VOLEBNÍ PROGRAM

18. března 2010 v 19:48 | Klevka |  ÚVAHY O DNEŠKU
v

SUPERVOLEBNÍ PROGRAM SUPERSTRANY
PRO SUPERVOLEBNÍ ROK 2010
Kdybych byla prezidentkou něčeho … nebo premiérkou nějaké vlády…, poslankyní či raději senátorkou…? A co ředitelkou, manažerkou…?
Problémem je, že ničím z toho nechci být ani jsem nikdy nechtěla, dokonce mi bylo proti mysli, když jsem kdysi musela vést metodickou komisi…, ale to bylo naštěstí víc o práci než o mluvení či poroučení ...
Přesto, kdyby to bylo možné, založila bych novou SUPERSTRANU, jejímiž členy by byli samí superlidé, kteří neumí lhát ani krást a jejichž slovník začíná slovy PROSÍM, DĚKUJI, PROMIŇ
Naše strana by nesla název STRANA LIDSKÉ SLUŠNOSTI.
Ti nejlepší by se pak stali superpolitiky bez másla na hlavě, bez zahraničních kont a tajných milenek, obsadili by všechny klíčové funkce ve správě státu a této práci pro stát by věnovali všechen svůj um a energii. Nemuseli by mít žádné stranické průkazy ani odznaky - náš volební program by nosili ve svém srdci, protože by byl programem všech slušných lidí.
Text takového "volebního programu" je znám už snad tři a půl tisíce let, byl vyryt do kamenných desek na hoře Choréb a dnes jej najdeme v knize, která je základem naší civilizované kultury, v Bibli. Opomeňme náboženský kontext, ve kterém byl či bývá používán, hleďme na něj jako na základní kodex lidské morálky, jenž dostal název DESATERO (kniha Exodus (20,1-17).
Desatero je v evropské kultuře i mimo okruh náboženství považováno často za "etické minimum", neboť 4. až 10. přikázání desatera vymezuje základní mezilidské vztahy (tzv. 2. deska Zákona). Znalost znění Desatera však obecná není, přestože katechetická formule Desatera se u nás běžně vyučovala na hodinách náboženství do poloviny 50.let min. století.
Připomeňme si tedy alespoň tu katechetickou verzi:
"Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš 7. Nepokradeš 8. Nepromluvíš křivého svědectví. 9. Nepožádáš manželky bližního svého.10. Nepožádáš statku bližního svého."
Dodržování těchto pravidel v našem budoucím superstátě by znemožnilo páchání trestných činů i přečinů, protože naši zástupci, kteří by zasedli v parlamentu, by se navíc drželi všech zásad, které před téměř dvěma tisíci lety zformuloval Pavel z Tarzu ve svém Listě Efezským v části 5 takto:
"…15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé...."
V části 4 nabádá:
"1Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, 2dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
22Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23obnovte se duchovním smýšlením,
24oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25Proto zanechte lži a 'mluvte pravdu každý se svým bližním', vždyť jste údy téhož těla.
26'Hněváte-li se, nehřešte.' Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
27a nedopřejte místa ďáblu.
28Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.
29Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
31Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost;
32buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem..."
V dopise Galatským v části 6 radí:
"1Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2Berte na sebe břemena jedni druhých…
3Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
5Každý bude odpovídat sám za sebe. ..
7Neklamte se, … Co člověk zaseje, to také sklidí.
8Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
9V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
10A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. …
19Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací…"
...
Věříme, že takovému programu dá svůj hlas každý slušný a poctivý člověk.
v1
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Hanka-Bonaccia Hanka-Bonaccia | Web | 21. března 2010 v 23:08 | Reagovat

Dávám hlas! Bohužel tato strana není z tohoto světa! Kde ji volit? V sobě samém.

2 Míra... Míra... | 18. května 2010 v 13:20 | Reagovat

Dávám hlas...a věřím, že jednou k tomu dojde...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama