ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

ŠKOLIČKA BRIDŽE POKRAČUJE - 2.část

24. dubna 2010 v 19:35 | Pavel |  KARTY HRACÍ I VYKLÁDACÍ
Věříme, že vás naše úvodní texty o královské karetní hře BRIDŽ zaujaly, proto vám dnes nabízíme pokračování. Věnujeme je tomu, čím každá hra začíná a nad čím si láme hlavu nejeden
začátečník. Je to
rr
UMĚNÍ LICITOVAT

12 bodů v listu je podmínka pro otevření licitace v barvě ( ♣, ♦, ♥, ♠).
Mezinárodně používané bodové hodnocení listu přiřazuje jednotlivým figurám body, a to už znáte:
Každé eso v listu = 4 body, každý král v listu = 3 body, každá dáma v listu 2 body, každý kluk v listu 1 bod.
Součet bodů 12 a vyšší opravňuje k otevření licitace v barvě.
Poloviční počet bodů, tj. 6 bodů (s rozmezím 5-7 bodů), stačí k odpovědi. Stačí k tomu, abyste partnerovi odpověděli na jeho otevření, když vaše hláška bude začínat číslovkou jedno či jeden.

Hláška 1 srdce nebo 1 pik
znamená, že máte nejen 12 - 14 figurových bodů, ale zároveň i pěti-barvu
(5 karet stejné barvy).S tím bude počítat váš partner.
( Můžete otevřít i s 11 body, ale pak musíte mít šesti-barvu.)
Pokud váš list obsahuje jakoukoliv čtyřčlennou skupinu složenou z es a desítek, např.:A + A + 10 + 10, pak je váš list o 1 bod silnější.

V dalším výkladu označíme hráče názvy světových stran, jak je to v učebnicích obvyklé. Hráče, který právě rozdal a otevřel licitaci, budeme nazývat Sever, jeho partnera Jih. Figury budeme označovat jejich písmeny a ostatní karty znakem x . Desítku či devítku označíme 10, 9 jen pokud to je pro výklad potřeba.

Příklady:
Sever otevřel: 1 srdce. Jste jeho partner Jih a máte tento list.
♠ x, x ,x
♥ x, x, x
♦ Q x, x
♣ Q, x, x, x
Odpovíte Pas (máte pouhé 4 figurové body).

Máte-li
♠ x, x ,x
♥ Q, x, x Odpovíte 2 srdce (Máte 7 figurových bodů a 3 karty v barvě otevření vedené
♦ Q x, x dámou Q, to je přiměřená trumfová podpora. Máte tedy ve společných listech 8
♣ K x, x, x trumfových karet.

Máte-li
♠ K, x, x ,x
♥ x, x Odpovíte 1 ♠ (Máte 7 figurových bodů, ale nemáte přiměřenou podporuv barvě
♦ K, x, x otevření, proto nabízíte svou čtyř-barvu. Říkáte tím Severu:
♣ J, x, x, x "Nemám podporu v srdcích, ale mám ji v čtyř-barvě pikové s figurou".)

Po změně barvy musí Sever licitovat - nesmí říci Pas (nesmí ji zapasovat)!

Jiný příklad:

Sever otevřel 1
vy jste Jih a máte tento list
.♠ Q, x, x odpovíte 1 BT
♥ x, x, x
♦ Q, x, x, x
♣ Q, x, x
Proč? Máte 6 figurových bodů a máte zádrže (= karty, které zadrží soupeřovu hru ve všech barvách, kromě srdcí, ale v těch je silný váš partner). Hláškou 1BT sdělujete partnerovi, že máte rovnoměrné rozložení barev v listu ( 3 - 3 - 4 - 3 ).
Sever ví, že odpověď 1 BT na 1 ♥ nebo na 1♠ je odpověď s velice slabým listem. Sever ví, že tu hlášku vyslovujete proto, abyste pro něj udržel "licitaci otevřenou", tj. aby ještě mohl licitovat, kdyby oba soupeři hlásili Pas. Pokud by soupeř po vaší pravici (tedy Východ) licitoval, neodpověděli byste 1 ♠ nýbrž Pas.

Když odpovídáte partnerovi na jeho otevření licitace, mějte vždy na mysli, že jde
především o to, jak zjistit barvu, ve které bude ve společných listech 8 trumfových karet.

Výše uvedené příklady vás také učí, že v bridži spolupracujete s partnerem a že svůj list hodnotíte s vědomím, že znáte minimální sílu, se kterou váš partner otevřel hru. Pochopitelně s listy uvedenými v příkladech pro odpovědi nesmíte otevřít licitaci.
Otevřít licitaci a odpovědět na otevření, to jsou dvě naprosto rozdílné situace. Začátečníci s tím mají často problém, nedovedou si představit, že by s tak slabým listem bylo možno hrát.
♥♥♥♥

Máte 12 - 14 bodů, ale nemáte pěti-barvu...
Často se stane, že máte v listu 12 bodů, ale nemáte žádnou pěti-barvu. Co teď?

Otevřete hláškou 1 , nebo 1 ♦ podle toho, kterou barvu hodnotíte jako lepší.
Pozor: v tomto případě můžete ohlásit čtyř-barvu nebo i jen trojlist (3 karty !)

Pokud otevřete v levné barvě ( , ♦) a máte 5 trumfových karet , musíte to (až na vás opět dojde řada) oznámit partnerovi hláškou 2 (, ♦)

Příklad:
Máte otevřít licitaci a máte v listu:
♠ K, Q, x, x Otevřete hláškou 1 ♦ ( máte 12 figurových bodů a ♦ barva je rozhodně lepší
♥ A, x, x, než ♣ - váš partner ví, že otevření v levné barvě může být i jen trojbarva a že
♦ K, x, x vás tímto otevřením "v levné barvě" naléhavě žádá, abyste mu oznámili
♣ x, x, x svou nejdelší (nikoliv nejsilnější) barvu.
Pamatujte ani ani nesmíte otevřít s troj barvou (trojlistem)!
Jiný příklad:
Máte otevřít a máte v listu:
♠ K, Q, x, x Otevřete hláškou 1 ♣
♥ A, x, x - váš partner ví, že otevření v levné barvě neznamená přímou výzvu, že ji chcete
♦ K, x jako barvu trumfovou, ale oznamuje vám minimum 12 figurových bodů ve svém
♣ x, x, x, x listu.

Když Sever otevřel hláškou 1 ♣, nebo 1 ♦, pak musíte vždy předpokládat, že tak učinil proto, že nemá pěti-barvu. Má tedy rovnoměrné rozložení barev v listu ( 4 - 3 - 3 - 3 nebo 4 - 4 - 3 - 2 ) a k tomu 12 - 14 figurových bodů v listu. (Kdyby měl 15 či více bodů, otevřel by 1 bez trumfů).
Odpovězte svou nejdelší (nikoliv nejsilnější) barvou, byť by to byla jen čtyř-barva. Neodpovídejte hláškou 1 BT na otevření 1 ♣ či ♦.
♥♥♥♥♥


ROZLOHOVÉ BODY

Když se bude hrát trumfová hra (hra s trumfy), pak k síle listu, kterou jste spočítali ve figurových bodech, připočtete " rozlohové body", o které se zvýší hodnota vašeho listu:
3 body, když vám jedna barva chybí,
2 body, když máte v některé barvě jen jedinou kartu ( plonk, singl),
1 bod, když máte 2 karty "dvojičku" (dvojlist) v některé barvě.
Uděláte dobře, když rozlohové body budete připočítávat k síle svého listu až tehdy, až bude jasné, jaké budou trumfy.
Pokud budete fungovat jako "Stůl" v trumfové hře a máte pro partnera 4 karty v trumfové barvě, pak se zhodnotí vaše rozlohové body takto:
dvojička z 1 na 2 body, singl ze 2 na 3 body, chybějící barva ze 3 na 4 body.
Pokud budete fungovat jako "Stůl" v beztrumfové hře, počítejte body takto:
vaše pěti-barva, vedená alespoň dámou, znamená 1 bod navíc,
šesti-barva o 2 body, sedmi- barva o 3 body navíc.
♥♥♥♥♥
Pěti-barvu můžete zvýšit, čtyř-barvu ne!
Máte-li silnou pěti-barvu (= se 3 vysokými figurami nebo 2 vysokými figurami a desítkou), zvýšíte svoji nabídku, jakmile na vás dojde řada na 2 v barvě.
Pokud chcete v odpovědi zvýšit partnerovu nabídku (1 ♥, nebo 1 ♠), můžete tak učinit s troj-barvou (a to je jediná výjimka, kdy odpovídáte svou troj-barvou a platí pouze pro srdce nebo piky), učiňte tak jenom tehdy, když máte Q x, x , tedy troj-barvu vedenou minimálně dámou. Partner totiž mohl otevřít i pětibarvou bez figury.
Se čtyřmi kartami v trumfové barvě (♥,♠) zvyšte na 2 v barvě. To je rovněž přiměřená (adekvátní) trumfová podpora.
Pokud chcete zvýšit partnera v barvě, když ten otevřel 1♣ nebo ♦, pak musí být vaše podpora minimálně Q x,x,x, nebo x,x,x,x,x, tedy delší, než pro podporu v drahých barvách.
Máte-li pěti-barvu a 12 figurových bodů, pak až do síly 20 figurových bodů, otvírejte licitaci jednou v barvě. Otevření 2 v barvě je vyhrazeno pro jiné rozlohy listu.
Pokud jste odpověděli svou čtyř-barvou, pak tuto čtyř-barvu sami dál nezvyšujte na 2 v barvě. Takové případné zvýšení ponechte na partnerovi.
♥♥♥♥♥

KDY NEMÁTE OTEVÍRAT LICITACI A KDY MÁTE ČI NEMÁTE ODPOVĚDĚT PAS?

Neotvírejte licitace, pokud nemáte 12 figurových bodů v listu (nebo 11 bodů a šesti-barvu).
Pokud soupeř otevřel licitaci a vy zasahujete do licitace, můžete zasáhnout do licitace s 10 body a čtyřbarvou. Ztížíte tím soupeřům licitaci, ale vystavujete se také riziku.
Pamatujte, že samotná dlouhá barva bez figurových bodů v listu nestačí k otevření licitace.
Nemáte-li ani 5 bodů, pak na otevření 1♥ nebo 1 ♠ nebo 1 BT, klidně odpovězte Pas. Vězte, že i váš jinak "mizerný" list získá téměř jistě jeden zdvih.
Nemáte-li ani 5 bodů, pak na otevření 1♣ nebo 1 ♦ musíte zvážit, kolik bude na lince trumfů. Pokud by jich nebylo alespoň 7, pak raději trochu riskujte a navrhněte jinou barvu. Jestliže však soupeř po vaší pravici zasáhl do licitace, klidně ohlaste Pas.
Pokud váš soupeř Západ otevřel licitaci a váš partner Sever ohlásil "kontra", je to kontra pobídkové (informační) a říká, že Sever má sílu alespoň 15 (16) bodů ve všech barvách, kromě té, kterou ohlásil Západ. Musíte licitovat tím spíše, čím je váš list slabší, a ohlásit dlouhou barvu.
Když však soupeř po vaší pravici (Východ ) odpověděl svému partnerovi hláškou, ohlaste klidně Pas.
Pokud váš partner otevřel hláškou 2 ♣ ( to je vůbec nejsilnější otevření licitace v bridži), znamená to, že má tak silný list, že sehraje celou HRU (mánš), i když mu váš list nijak nepřispěje. Pokud nemáte vůbec nic (ani jedinou figuru), musíte odpovědět konvenční (umělou) hláškou 2 ♦. Pokud máte nějakou figuru, odpovězte svou nejdelší barvou. Budete pak odpovídat i opakovaně se zcela bezcenným listem figuru, dokud váš partner Sever nevylicituje závazek na celou Hru (mánš)
♥♥♥♥♥
(Pokračování příště - Beztrumfová hra)
karty
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama