ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

ŠKOLIČKA BRIDŽE - závěr

5. května 2010 v 15:34 | Pavel |  KARTY HRACÍ I VYKLÁDACÍ
Následující text navazuje na závěrečnou část minulého pokračování, ve kterém jsme se zabývali hrou bez trumfů a konstatovali jsme, že...
rr

V bez trumfové hře je důležité především vypracovat svou barvu.
Co nazýváme vypracováním barvy?
Jen vzácně se stane, že máte ve svém listu a na Stole všechny vysoké karty, obvykle mají některé z nich vaši soupeři. Vypracování barvy spočívá v tom, že musíte vynést tak vysokou kartu, kterou donutíte soupeře, aby získal zdvih svou vyšší kartou, která vám chybí. Pokud by tak neučinil, získá zdvih vámi vynesená karta. Někdy tak musíte učinit opakovaně. Soupeři sice získají dva zdvihy, ale pak už budou všechny vaše karty vyšší než karty soupeřů a budou získávat zdvihy. K vypracování barvy se hodí barvy delší a barvy, ve kterých je sekvence, tj.sled karet bez mezer.
Pozor, abyste si nezablokovali vypracovanou barvu.
Zablokovat barvu znamená, že nemůžete odehrát, tj. vynést tuto barvu např. ze Stolu, protože nemáte možnost "dostat se na Stůl" a odtamtud vynést svou barvu. K zablokování dojde někdy při nepříznivém rozložení barev v listu už od rozdání, jindy ho záměrně navodí soupeři. Často k němu dojde chybnou hrou hlavního hráče. Někdy je potřeba přebít svou vlastní figuru vlastní vyšší figurou, aby bylo možno vynést z vypracované barvy.
♥♥♥♥♥

Přehled otevření a odpovědí v 1. a 2. licitačním kole

SEVER otevírá s 12 body či více

Má12 bodů + pěti barvu, či delší barvu ohlásí:
1 ♣, 1 ♦, 1♥, 1♠, podle toho, o kterou barvu jde.

Čti dále v prvním sloupci ↓
Nemá pěti barvu, ale má 12 bodů
ohlásí:
buď čtyřbarvu
1 ♣, 1 ♦,
nebo trojbarvu
1 ♣, 1 ♦, je-li trojbarva silnější

Čti ve druhém sloupci ↓
Nemá pěti barvu, má však 15 bodů a více a nemá singl!
Ohlásí 1 BT

Čti dále ve třetím sloupci ↓
Odpovědi Jihu
v prvním licitačním kole
Na 1 ♥
či 1 ♠, když nemá ani 6 bodů odpoví Pas
Na 1♣ či 1♦ …s 6 - 9 body ohlásí svou nejdelší barvu, i čtyřbarvu, ne však hlášku BT
Na otevření 1 BT odpoví Pas, nemá-li ani 6 bodů
Na licitaci 1 ♥ či 1 ♠, když
má 6 - 9 bodů a Q,x,x , nebo x,x,x,x
zvýší na
2 srdce, nebo 2 piky
Nezvyšuje ♣ ani ♦, pokud nemá v té které barvě Q,x,x,x nebo x,x,x,x,x
S 6 - 9 body a pokud má listu singl, odpoví 2 ♣ (= můj list se nehodí pro hru BT- ohlas Severe čtyřbarvu ♥ nebo ♠)
Na 1 ♥ nabídne čtyřbarvu pikovou, když nemůže zvýšit srdce. Ohlásí 1 ♠
Nemá-li ani 6 bodů a soupeř po pravici licitoval, klidně řekne Pas

S 6 - 9 body nabídne svou pětibarvu či delší barvu s vysokou figurou - 2 v barvě
Ohlásí 1 BT (= mám 6 -9 b) a pravidelné rozložení barev
Velice rozváží, než by připustil a řekl Pas
Pravidelné rozložení barev a
8 - 9 bodů,
zvýší na 2 BT
Ohlásí šesti barvu ♣ nebo ♦ pokud ji má a má 8 - 9 bodů
s10 body a pravidelným rozložením barev ohlásí 2 BT
S 10 body zvýší na 3 BT

Odpovědi Severu v druhém licitačním kole
Má-li v pětibarvě 2 vysoké figury nebo má barvu delší,
trvá na ní a ohlásí 2 ♥
Ohlásí 2 ♣ nebo 2♦ - tím potvrdí, že je skutečně má.
Na odpověď 2 ♣ nabídne svou čtyř barvu ♥ nebo ♠, když žádnou nemá - 2 ♦
Zvýší barvu, kterou mu nabídl Jih
Zvýší barvu nabídnutou Jihem (ví, že to může být
i jen čtyřbarva)
Na nabídku barvy ji
buď zvýší nebo ohlásí 2 BT
Nabídne levnou i čtyř barvu
Nabídne 1 BT

Nabídne 1 BTOdpovědi Jihu v druhém licitačním kole

Ze dvou barev nabídnutých Severem potvrdí tu, ve které má více karet (nikoliv vyšších) buď slovem Pas nebo zvýšením na 2 v barvě
Pokud nabídl silnou pěti barvu, trvá na ní a zvýší na 2 v barvě. Pokud to byla čtyřbarva, tu nezvyšuje.
Zvýší na 2 ♥ nebo na 2 ♠, když má čtyřbarvu. Nebo nabídne 1 ♠ , když nemůže zvýšit srdce.

Nabídne 2 BT, má-li rovnoměrné rozložení barev a figur v nich.
Má-li silnou pěti barvu, ohlásí ji (2♣, 2♦, 2♥, 2♠ )


SKÓROVACÍ TABULKA PRO BRIDŽ
(Záznamy o stavu hry a o odměnách)

Záznamy se vedou na papíru rozděleném svislou čárou na dvě poloviny (nadepsané My
a Oni nebo iniciálami soupeřících dvojic) a vodorovnou čárou na horní na dolní část.

Nad čarou se zapisují vítězům hry body (odměny) za všechny uhrané zdvihy, i ty nevylicitované "nad-zdvihy", přitom se prvních šest zdvihů nepočítá).
Za každý zdvih je sazba
v křížích ♣ nebo kárech20 bodů

v srdcích ♥ nebo pikách30 bodů
v bezech za první 40 a za další 30 bodů.

Nad čáru se zapisují také veškeré další odměny.

Pod čarou se vede záznam o stavu hry.

Zapisuje se pouze vylicitovaný a splněný závazek (body se počítají stejně). Jakmile jedna strana získala jednou hrou nebo několika hrami 100 bodů pod čarou, splnila HRU (mánš).
Získala-li více než 100 bodů, připíše se jí to nad čáru, ale ne jako částečný nápis do další druhé HRY (mánše). Zároveň se škrtne soupeřům jejich částečný nápis pod čarou.
Dalším cílem hry je získat dalších 100 bodů pod čarou, a tím získat rubber (rabr), tj. zvítězit v tomto utkání. Podaří-li se to dříve, než protivník získal první mánš, za to je zvláštní odměna 700 bodů. Pokud má už také soupeř jednu mánš, zapíše se jen 500 bodů nad čáru (viz tabulku sazeb).
Za každý vylicitovaný a nesplněný zdvih (=Pád) je pokuta.
Hraje-li se v první HRA (mánš), je to jen 50 bodů za každý pád, v druhé HŘE už je pokuta 100 bodů za každý pád.
Pokuta za pády
se připíše
nad čáru k dobru soupeřům .
♥♥♥♥♥

Několik slov o pravidlech
 • Hráči si vezmou rozdané karty do ruky, teprve až byly všechny karty rozdány.
  (Tak není rozdávající časově znevýhodněn v posuzování svého listu.)
 • Hráči nemají dávat najevo ani slovy, ani vzdechy, že dostali pěkný, silný nebo slabý či mizerný list.
 • Karty mají držet tak, aby do nich nemohl sousední hráč byť nevědomky nahlédnout.
 • Hráči se při licitaci domlouvají jen a pouze hláškami !
 • Hráči licitují a hrají vždy popořadě, tedy nedávají kartu do zdvihu dříve, než je na nich řada ("nepředhazují se").
 • Pokud se stane, že hráč vynesl kartu omylem a hned ji vezme zpět, je to v pořádku, ale karta musí být vynesena, jakmile bude hráč znovu vynášet.
 • Je v pořádku, když kterýkoliv hráč pozastaví hru s upozorněním, že snad došlo k omylu či nedodržení pravidla o povinnosti ctít barvu. Pokud by se tak nestalo a celý zdvih by už byl odložen, pak by strana, která se prohřešku (renoncu) dopustila, měla by být pokutována ztrátou dvou zdvihů.
 • Kterýkoliv hráč má právo požádat toho, kdo právě získal zdvih, aby ukázal, které karty v tom zdvihu jsou. Na dřívější zdvihy se to však nevztahuje.
 • Zdvihy se ukládají na okraji stolu, a to tak, aby bylo vždy přehledné, kolik jich je.
 • Po sehrávce (po hře jednoho rozdání ) je vhodný a doporučovaný rozbor hry.
 • Vyčítat partnerovi chyby, nebo se k němu chovat jakkoliv hrubě, to do bridže nepatří. Taktní jednání je na místě.
 • Nepatří se práskat karty do zdvihu - bridž není karban.
Časté chyby

Někdy i mnohokrát za sebou nedostanete při rozdání pěkný list. Proto se vyvarujte zvyku licitovat "z furiantství, na truc, třeba bude mít partner silný list". Tak budete jen prohrávat. Licitujte jen podle toho, co máte v listu.
Začátečníci chybně hrají hned vysokými kartami ze Stolu či z ruky, a když tyto snadno uskutečnitelné zdvihy získají, jsou v koncích; lepší je nutit soupeře, aby si vzal zdvih kartou, která jim chybí.
Pamatujte, že pokud musíte přenechat soupeřům zdvihy, které nemůžete získat, učiňte tak na začátku partie.
Pamatujte, že máte-li na Stole např. A,K, x,x a nemáte v ruce Q, pak získání zdvihu pomocí K a hned poté snaha získat zdvih esem, je obvykle chyba - soupeřovu dámu jste tak povýšili a soupeř s ní později získá zdvih.
♥♥♥♥♥

ZÁVĚREM připojujeme ještě pár slov o historii této hry:
Bridž se vyvinul z whistu na počátku 20. století. Má celou řadu variant, v současné době se hraje téměř výlučně tzv. contract bridge, jehož pravidla byla vynalezena v roce 1925 H. S. Vanderbiltem. Starší je dnes téměř nehraná varianta auction bridge, vynalezená v roce 1904, která má odlišný bodovací systém. Podobně jako u šachů se vyskytují i různé spíše experimentální úpravy pravidel, jako například tzv. singapurský bridž nebo tzv. honeymoon bridge (doslova líbánkový bridž), který hrají pouze dva hráči místo obvyklých čtyř.
Ať se bridž hraje podle kterýchkoliv pravidel, je to hra, která nikomu nedovolí nudit se, a co je nejdůležitější, umožní vám strávit pár hodin z vašeho volného času účelně a užitečně tréninkem
paměti a navíc ve společnosti příjemných lidí, ze kterých se pak stávají přátelé.
A kdo by nestál o to získat pár nových přátel? Pokud chcete také získat pár nových přátel, potrénovat si paměť a máte to do Ostravy "na skok", napište nám vzkaz do formuláře vlevo - budeme vás kontaktovat.


Těšíme se na vás!
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama