ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

SYMBOLY TAROTU /6

8. června 2010 v 12:43 | Klevka |  KARTY HRACÍ I VYKLÁDACÍ
(Upozornění čtenářům : Všechny příspěvky tohoto blogu jsou pod ochranou zákona o autorských právech.)

O původu tarotových karet jsme se na tomto blogu zmiňovali už v příspěvcích o vzniku a původu karet obecně. Mnozí z nás je znají (zejména Rider-White tarot) jako karty orákula, tedy karty pro výklad či nahlížení do "osudu", které odpovídají na otázky, nakolik je náhoda náhodná.
Symboly tarotu se nazývají "arkána", což v překladu znamená "archa, schrána, nádoba".
Každé z dvaceti dvou arkán - karet - představuje celou "knihu" poznání, tedy jakési encyklopedické pojednání o vzdělávání osobnosti, jejího intelektu a duše. V učení odvěké moudrosti to znamená poznat sebe sama jako Zdroj. Touto jejich funkcí se zabývaly magické a hermetické školy minulosti a rozvinuly tradici, kterou se někteří autoři snaží v současnosti oživovat.
Symbolika tarotových karet je tedy mnohovrstevná, proto jsou výborným pomocníkem při meditaci. Jejím cílem je zkoumat vlastní život a objevovat, v čem nás naše touhy, motivy a jednání posouvají vpřed a v čem nás omezují, čímž nám pomáhají zvládat problémy každodenního života.
V dnešní přetechnizované době zaměřené na materiální "hodnoty" bude tudíž víc než užitečné, když se budeme postupně seznamovat s hermetickým výkladem francouzského či marseilleského sytému tarotových symbolů, protože u nás není známý a nabízí "neotřelý" pohled na mravní hodnoty.

Ještě doznívají tóny měsíce lásky, proto se nejprve zastavíme při šesté kartě, jejímž symbolem či arkánem je "ZAMILOVANÝ", v některých jiných variantách má název MILENCI .
tarot 6
Na obrazu této karty vidíme, jak černovlasá žena s vyzývavým výrazem v tváři drží mladého muže za rameno a ta druhá, světlovlasá a oblečená v modrém plášti, mírným gestem levé ruky ukazuje k jeho srdci. Přímo nad nimi vidíme dětskou postavičku okřídleného lukostřelce, za kterým je na pozadí bílá koule šlehající červené, žluté a modré plameny - právě se chystá vystřelit šíp směrem na druhé rameno toho mladíka.
Když budeme obraz šesté karty pozorovat kontemplativně, docela jasně uslyšíme, jak nějaký hlas říká: "Našla jsem tě," a jiný hlas, který říká: "Kdo mne hledá, ten mne najde!" Jsou to hlasy smyslnosti a srdce provázené ohnivými blesky shora, o nichž mluví ve své písni i král Šalomoun.
Podle hermetických výkladů ústředním tématem šestého arkána je proto naplnění slibu mravní čistoty. Obdobně to bylo u pátého arkána, jehož základním tématem je chudoba, i čtvrtého, které nabádá k poslušnosti. Šesté arkánum je tedy shrnutím obou předchozích arkánů, neboť cudnost či mravní čistota je plodem poslušnosti a chudoby. Shrnuje všechny tři "sliby" neboli metody duchovní výchovy, přičemž tyto "sliby" konfrontuje s protichůdnými zkouškami nebo pokušeními. Mladík šestého arkána si dobře uvědomuje, že volba, před niž je postaven, má dalekosáhlejší význam než volba mezi neřestí a ctností. Zde se jedná o volbu mezi cestou poslušnosti, chudoby a ctnosti na jedné straně a cestou moci, bohatství a nemravnosti na straně druhé.
Praktický návod arkána "Zamilovaný" se tedy vztahuje na všechny tři sliby a na tři pokušení, která jim odporují.
Jenom tehdy může být člověk mravný, pokud miluje celou svou bytostí. Mravnost není celistvost bytí v jeho netečnosti či lhostejnosti, ale spíše v lásce, "jež je silná jako smrt a jejíž šípy jsou ohnivé střely, jsou to plameny věčného". Je to živoucí jednota. Je to trojice ducha, duše a těla, které jsou jako jeden, a druhá trojka - duch, duše a tělo - které jsou (jako) jeden; a tři a tři je šest, a šest jsou dva, a dva jsou jedno. Toto je formule čistoty v lásce. Je to rovnice vztahu Adam-Eva, která vyjadřuje princip čistoty, živé vzpomínky na Ráj.
Zde najdeme také odpověď na otázku, v jakém vztahu je vzorec čistoty "Adam-Eva" k celibátu mnichů a jeptišek
Láska je silná jako smrt, tj. smrt ji nezničí. Smrt nemůže ovlivnit ani to, že zapomeneme, ani to, že přestaneme doufat. Jsou mezi námi takové lidské duše, které v sobě nesou plamen vzpomínky na Ráj a nemohou na něj ani zapomenout, ani přestat doufat. A pokud přijdou na svět s otiskem této rajské vzpomínky a ještě k tomu s otiskem vědomí, že setkání s tím druhým se v tomto životě zde dole neuskuteční, pak prožijí tento život jako ovdovělí, avšak jenom pokud si vzpomenou; a pokud doufají, prožijí jej jako zasnoubení. A tak jsou všichni opravdoví mniši v hloubi svého srdce vdovci a ženiši a všechny opravdové jeptišky jsou vdovy a nevěsty. Skutečný celibát svědčí o věčnosti lásky stejně, jako zázrak opravdového manželství svědčí o jeho realitě.
laska---
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama