ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

UTOPIE NEBO REALITA?

13. září 2010 v 22:49 | časopis Medium |  SPIRITUALITA

(Budoucnost Evropy - pokračování)

Obvykle čtenáře nejvíce přitahují proroctví na nejbližší léta, která bývají vykreslována dosti černě. Není tomu jinak ani v případě prorockého rukopisu z knihovny palmových listů, nyní ve vlastnictví Thomase Rittera. Tuto skutečnosti uvádí v kapitolách "Konec legrace", "Konec turbokapitalismu" a "Matka země se brání". Ponechme však pesimistické vize stranou a podívejme se na "Svět za padesát let" (název další kapitoly), z níž uvádíme tuto ukázku:
"Bezprostředně po katastrofě předchozího období začnou ti, kteří přežijí s úklidovými a sanačními pracemi. Bude nutné odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat, aby nevypukly nové epidemie. Také hospodářství se začne znovu vzpamatovávat…
Klimatické změny ve střední Evropě budou trvalého charakteru. Průměrná roční teplota zůstane vysoká a sněžit bude v zimě již jenom v horských oblastech. Pro zemědělství to bude změna výhodná, úroda bude bohatší, výnosy se zvýší. Hospodářská obnova proběhne poměrně rychle…
V té době se v Evropě začne formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která ovšem bude spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství.
Tato nová společnost se bude rozprostírat od vln Atlantiku až po východní pobřeží Asie, jednotlivé oblasti si však zachovají své individuální zvláštnosti. O všech regionálních záležitostech bude rozhodovat místní samospráva, aniž by musela čekat na povolení nějaké vzdálené autority. Nová ústava bude zaručovat všem obyvatelům Euroasijské unie bezpečnost navenek a suverenitu uvnitř.
Hospodářskou základnou nové společnosti bude bezúrokový finanční systém, který bude vyzkoušen a pak natrvalo zaveden v roce 2048. Rozkvět nové společnosti bude podpořen i používáním alternativního zdroje energie (známý již počátkem 20. století). Ona energie nepoškozuje životní prostředí tak, jak je zatěžovaly dříve používané energetické zdroje. Bude také k dispozici prakticky v neomezené míře a její používání bude zdarma. Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před tím a bude tu i dlouho po něm. Nadále však bude mít každý člověk právo mít ve vlastnictví dům, který si koupil nebo postavil.
Po roce 2049 dojdou lidé k poznání, že ve vesmíru nejsou sami. Při likvidaci a nápravě škod způsobených přírodními katastrofami budou v Evropě a na Blízkém východě nalezeny artefakty, u kterých se jednoznačně prokáže jejich mimozemský původ. Tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na náboženské a filozofické systémy.
Období od roku 2049 se ponese ve znamení počátku nového, spirituálně orientovaného věku, nadcházející satya jugy.
Autor knihy "Proroctví o Evropě…" v jejím závěru uvádí, že osobně je zcela přesvědčen, že k popsaným událostem nemusí nutně dojít. Kronika Akaša, z níž čerpali autoři knihoven palmových listů, není nějakou "Zlatou knihou osudu", v níž je přesně a nezměnitelně zapsáno vše, co se stane. Spíše jde o jakousi virtuální paměť, do níž jsou průběžně ukládány věci a události, které jsou něčím iniciovány, ale také někým měněny.
Uvedená kronika tedy nepopisuje nevyhnutelný chod událostí. Jak Thomas Ritter dále říká, můžeme s ní aktivně pracovat, což dokládají i jeho osobní zkušenosti s knihovnami palmových listů. Tyto starobylé texty, podobně jako kronika Akaša mají pomoci především tím, že odhalují příčiny, jež mají kořeny v minulosti, působí však v přítomnosti, nebo by se mohly projevit v budoucnosti. Znalost jejich předpovědí nám umožňuje tuto budoucnost spoluutvářet.
Kdo nezná minulost a nechápe přítomnost, nemůže formovat budoucnost.
Zdroj:časopis MEDIUM č. 5/2008
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama