ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

AÏVANHOV:MYŠLENKY 3

16. prosince 2010 v 15:46 | O.M AÏVANHOV |  SPIRITUALITA
om

31. PROSINEC
Zítra začíná nový rok, a tak dnes večer vyprovodíme odcházející rok s láskou a zpěvem. Dnes večer se rovněž můžeme na nastávající rok připravit, a to tak, že si pro něj stanovíme nějaký cíl: jakou pozitivní vlastnost chceme v sobě rozvíjet, které špatné zvyklosti se chceme zbavit, prostě nějaký plán, který bude sloužit slávě Boží. Taková myšlenka nebo upřimné přání bude jakýmsi základním kamenem vašeho záměru a všechny světelné bytosti vám pak přispějí svou pomocí, aby se vám jej povedlo také uskutečnit. Bohužel není mnoho lidí, kteří by se tento večer zabývali něčím podobným. Většina z nich se raději připravuje na různé výstřelky, pak by se ale neměli divit, jestliže nastávající rok  pro ně nebude příliš dobrý. Proto se vynasnažte alespoň vy přivítat nový rok jako žáci božské školy a postavte se do znamení světla.

30. PROSINEC
Ve vnitřním duchovním životě si musíme uchovávat přání dosáhnout místo vedle krále, ale v těch pozemských záležitostech je lepší neusilovat o žádné vysoké postavení. Pokud vás bude někdo opravdu potřebovat, určitě si vás nakonec najdou. Nikdo vám ale nezaručí, že vás to učiní šťastnějšími, když na vás spočinou starosti a zodpovědnost, která sužuje lidi na špičkových postech světa obchodu nebo politiky. Skutečný zasvěcenec nehledá v tomto světě žádné vysoké pozice, ale ve svém nitru má tak vysoký cíl, že byste jej ani nepoznali. A tak byste měli podobně jako on přijmout pouze skromné místo ve společnosti, pokud by vám osud nenabídl žádné významnější, ale v duchovním životě byste měkli usilovat dostat se co nejvýše.

29. PROSINEC
Že každý je tak trochu zvědavý a chtěl by znát předem svou budoucnost, to je docela pochopitelné. Není však třeba kvůli tomu navštěvovat jasnovidce, protože svou budoucnost odhadnete docela dobře a snadno i sami. Jestliže milujete všechno, co je ryzí, ušlechtilé, spravedlivé a krásné a snažíte se to i celým svým srdcem, myšlenkami a vůlí dosáhnout a vykonávat, už tím předznamenáváte svou budoucnost. Jednou budete žít v souladu se svým ideálem, svobodní, v klidu a ve světle, a to je to nejpodstatnější, co musíte vědět o své budoucnosti. Přirozeně nevíte, jaké povolání budete vykonávat, jaká setkání, peněžní zisky nebo ztráty na vás čekají, jaké nemoci, nezdary nebo úspěchy vás potkají. Ale nic z toho není pro vás důležité, protože vše je pomíjivé a může vám být zde nejen dáno, ale i odebráno. Když opustíte tento svět, stanete se opravdově tím, co odpovídá touze vaší duše a vašeho ducha.

28. PROSINEC
Každý z nás by si měl v pravidelných intervalech dopřát pauzu a přezkoumat svůj život. Protože každý den k běžným činnostem přibíráme stále nové aktivity neduchovní povahy, díky kterým se náš život zastiňuje a těžkne. Necháme se ovlivňovat svým okolím a zapomínáme, že na Zemi strávíme pouze krátkou dobu a že všechny materiální vymoženosti i společenské výdobytky a tituly musíme nechat zde. Tohle sice vědí všichni, ale rádi na to zapomínáme. Dokonce i takový žák zasvěcovací školy, jestliže není dostatečně ostražitý, se nechá ovlivnit a zaslepit leskem bohatství a úspěchů, které vidí kolem sebe. Proto je skutečně nezbytné, aby se i on čas od času ohlédl a prozkoumal směr, kterým se vydal, i činnosti, v nichž se angažoval, a pokaždé se rozhodl podržet si opravdu jen to podstatné.

27. PROSINEC
Je zcela přirozené, když muži a ženy, kteří se milují, cítí potřebu scházet se, sbližovat a společně žít. Ale pokud jejich vztahu schází opravdová vnitřní dimenze, lze už předem očekávat konec vztahu. Uvažujte se mnou: jestliže se cítíte naplněni jemnohmotnou přítomností milovaného člověka, zjistíte, že pro pocit jeho blízkosti není nezbytně nutná jeho fyzická přítomnost. Jestliže však potřeba jeho fyzické přítomnosti je velmi silná, začínáte opouštět svůj vnitřní svět, a právě tady vzniká nebezpečí velkého trápení. Budete-li naplněni něčí vnitřní přítomností, vnější okolnosti vám ji nemohou odebrat ani nijak uškodit. A tak se držte tohoto kritéria: jestliže při pomyšlení na milovanou osobu pocítíte stejnou radost jako při pohledu na ni, pak jste svobodní a tato radost vás nikdy neopustí.

26. PROSINEC
Bůh je prýštící zřídlo. A jelikož Bůh stvořil člověka podle Svého obrazu -mikrokosmos vytvořený podle obrazu makrokosmu, i my máme v sobě pramen čekající na příležitost, aby mohl vytrysknout a začít téct. Myšlenky a modlitby nám pomohou spojit se s nebeským Zdrojem, pak začne tryskat i voda z našeho pramene a všechny naše buňky budou oživeny a napojeny touto proudící božskou vodou. Díky tomuto zřídlu, které je láskou, životem a světlem, staneme se dokonalým nástrojem v rukou nebes. Pak budeme s to naplnit program, který stanovil Peter Danov ve své krásné a hlubokomyslné formuli: " Ať je srdce čisté jako křišťál, rozum jasný jako slunce, duše širá jako kosmos, duch nesmírný jako Bůh a zajedno s Bohem."

25. PROSINEC
Narození není nic jiného, než přechod z neviditelné formy do viditelné, z nemateriální do materiální, od myšlenky k její realizaci. Měsíc je ztělesněním ženského principu a v našem těle převládá ve všech formách inkarnace. V zimě, kdy noci jsou nejdelší a život přírody se zpomaluje, jsou méně příznivé i podmínky pro vnější manifestace, zato se o to lépe může rozvíjet vnitřní život. Člověk je nucen odebrat se do sebe a připravit zrození toho dítěte světla, které je v některých tradicích symbolizováno perlou. Moře i z něj pocházející perla je spojená s Měsícem. Perlorodka ze stromu sefirotů je Jesod, sefirot, na němž se nachází Měsíc. V kosmickém těle reprezentuje pohlavní orgány - zde se musí vytvořit perla, která je nejčistší kvintesencí lásky. A tak perlorodka je ženským principem, který přivede na svět perlu, božské dítě.

24. PROSINEC
Všem by mělo být jasné, že pozemský život je jenom dlouhý spánek zaplněný sny. Jednoho dne, když z něj procitnete, řeknete si: "Bože můj, jak jsem si jen mohl myslet, že to všechno je pravda?" Ale dokud jste zde, měli byste pracovat na tom, abyste poznali oblast hmoty, přestože při svém návratu do druhého světa budete muset připustit, že nebyla reálná… To, co zde prožíváme, je jenom sen božské bytosti, která v nás přebývá. Nyní tedy spíme a jednou musíme procitnout. K opravdovému probuzení dojde tehdy, když se budeme koncentrovat na své vyšší Já a ztotožníme se s ním, až pak se vědomí našeho omezeného Já začne postupně sjednocovat s vědomím našeho vyššího Já...

23. PROSINEC
Rozdíl mezi člověkem vyznávajícím materiální hodnoty a člověkem žijícím pro ty duchovní je zjednodušeně řečeno v tom, že ten druhý si svůj příbytek může vzít všude s sebou, protože opravdové poklady se ukrývají v jeho nitru. A tak ten svůj batůžek plný radosti, štěstí a růstu vědomí, které představují jeho domov, může stále nosit s sebou. Naproti tomu "materiální" člověk nemůže svým domem ani s těmi ostatními statky pohnout z místa, většinou musí  zůstat na svém místě. Ve skutečnosti je člověk bohatý jenom do té míry, do jaké si své bohatství uvědomuje. Jestliže si spirituální člověk neuvědomuje své bohatství, je chudší než kterýkoli "materialista". Pokud se však naučí rozšiřovat své vědomí, bude cítit  své spojení s mnohem vyvinutějšími  dušemi vesmíru, které jej obdaří svým věděním, světlem a radostí. A s takovým bohatstvím se nemohou měřit žádné pozemské statky; žádné drahokamy ani diamanty se nevyrovnají záři vnitřního bohatství.


22. PROSINEC
Opravdové vědění má v zasvěcovací vědě cenu zlata. Toto vědění se projevuje především jako světlo, díky kterému se naučíme číst v knize přírody a sloužit Pánu, protože právě zde nalezneme svobodu. A tak toto vědění je pro nás zlatým pokladem, který nás nejenom poučuje, ale také nás upozorňuje na aktivity, které budou pro nás nejužitečnější - kolik odhalení a cest čeká na toho, kdo jej vlastní. Mluvím-li o zlatu, pochopte správně, o jakém zlatu mluvím a jak je svou duchovní prací můžete získat. Ani veškeré lidské vědomosti se nevyrovnají jedinému gramu tohoto opravdového zlatého pokladu, protože jenom s jeho pomocí obdržíte jistotu, podporu a záštitu.

21. PROSINEC
Má-li ze semínka vyrůst strom, musíme je nejdříve vsadit do země, musíme je zalévat a poskytnout mu vzduch a dostatek tepla ze slunečního světla. Vidíme tedy, že předpokladem je spolupůsobení všech čtyř živlů - země, vody, vzduchu a ohně. Jakmile začne zapouštět první kořínky do půdy, nad ní už vyrůstá malý stonek, ze kterého se stane kmen; ten začne vyhánět větve, na nichž se objeví první poupata; z poupat vyraší listy a květy, z květů se vytvoří plody. V nich se opět vytvoří semínka, kterými vše začalo, a tento koloběh bude pokračovat dál. Všechno, co ve vesmíru jestvuje, prochází svým způsobem stejnými fázemi proměny: kořeny, kmen, větve, listy, plody, semena. Následují jedna za druhou a nazýváme je životem. Průběh takové proměny je jednou kratší, jednou delší, v souladu s oblastmi nebo rovinami, v nichž tyto po sobě jdoucí cykly probíhají - zda u bytostí nebo v přírodních říších. Už naši dávní předkové si všimli, že u stromů, zejména těch ovocných, se takový proces neodvratně opakuje každý rok. Jejich cyklus určují čtyři roční období, proto jejich vliv na přírodu připisovali archandělům. A tak podle tradice Rafael ovládá jaro, Uriel léto, Michael je patronem podzimu a Gabriel vládne zimě.

20. PROSINEC
Kabala pojímá Božství za natolik nedosažitelnou bytost, že ji umisťuje mimo světlo a tmu, mimo stvořené světy. Tuto bytost pojmenovali Ain Soph Aur - Ejn Sof Aur (*): světlo bez konce (absolutní neomezené světlo*). V zájmu ještě lepšího postižení jejího mystéria vytvořili mimo Ejn Sof Aur oblast, kterou pojmenovali Ejn Sof - bez konce (nekonečné vše*). A mimo Ejn Sof vytvořili Ejn - bez (nic*). Na počátku vesmíru stojí tedy negace. Ale toto "bez" (nic*), které znamená nepřítomnost nebo absenci, neznamená ne-existenci. Ejn není absolutní nic, jak si mnozí představovali nirvánu v hinduismu. Je vlastně jejím pravým opakem. Ejn Sof Aur jakož i nirvána není ne-existence ani žádné nic, ale život mimo oblast stvoření, mimo jeho manifestaci; je do té míry mimo, že se jeví jako už neexistující. Ejn Sof Aur, Ejn Sof, Ejn - představují snahy kabaly vystihnout podstatu Božství. Ačkoli to přesahuje možnosti našeho chápání, můžeme z těchto slov alespoň pocitově vytušit, co nelze vyjádřit jazykem. (* český přepis a formulace podle P. Hougham: Atlas duše, těla a ducha).

19. PROSINEC
Neklid a rozčilení jsou tím nejhorším stavem pro aktivitu vašich myšlenek. A tak, pokud máte vyřešit nějaký důležitý problém, musíte se nejdříve uklidnit. Ponořte se do vnitřního klidu a snažte se co nejvíce pozvednout, protože světlo najdete nahoře. Když pocítíte, že se vám povedlo dosáhnout jistý druh vrcholu, položte otázku, která vás zaměstnává, a čekejte. Samozřejmě, že odpověď bude nejprve poněkud nejasná, snad to bude jenom nějaký vágní, těžko popsatelný pocit, ale už to bude pro vás jakési upozornění. Proto to nevzdávejte, začněte opět od začátku a znova položte svou otázku. Brzo ve svém nitru zřetelně pocítíte jistotu, vaše pochyby zmizí a jasně poznáte, jak je třeba jednat. Přitom si ale uvědomte, že srozumitelnost a přesnost těchto odpovědí závisí na vašem duchovním vývoji.

18. PROSINEC
Naše fyzické tělo se skládá z nesmírně velkého počtu buněk. Každá z nich je živé stvoření, je to drobná inteligentní duše, která velmi dobře ví jak dýchat, živit se a vylučovat. Všímejte si, jak mouře pracují buňky třeba žaludku, jater, pohlavních orgánů, srdce nebo mozku, každá z nich má svou specifickou oblast. Jejich moudrost ale není nic jiného, než množina inteligencí těchto malinkých živých tvorečků. My jsme závislí na nich, a ony závisí na nás. Bez souhlasu svých buněk člověk nezmůže nic, protože společně tvoříme jednotu. A ve chvíli, kdy přestanou pracovat a starat se o dobrou funkci jeho organismu, člověk nedokáže ani dýchat, ani jíst, hýbat se nebo myslet a nepomůže mu žádný vzdor nebo odpor. Musí pochopit, že je syntézou těchto malých inteligentních duší, které v něm žijí a o které se musí denně starat.

17. PROSINEC
Každý den nám život přináší přesně to, co se potřebujeme ještě naučit. Ti moudřejší o všem přemýšlejí, ze všeho vyvozují důsledky a vše využijí v zájmu dobra. Ale mnoha jiným schází schopnost rozlišovat, a tak i když se jim přihodí něco dobrého, nevidí to, neumí to dobro zužitkovat, až se nakonec jejich zásluhou obrátí proti nim. Pokud si toto uvědomíte a budete ostražití, dokonce i váš neúspěch nebo neštěstí může přispět k vašemu růstu, když je dokážete zužitkovat. Sami se chopíte této skvělé příležitosti získat další zkušenost a zmoudřet, protože vám pomůže postoupit kupředu. Tutéž roli sehrávají v některých jiných oblastech zkoušky a soutěže, protože nutí studenty nebo sportovce k práci na sobě.

16. PROSINEC
Je zcela přirozené, když stojíte o přátelství nebo lásku nějakého člověka a chcete ji získat, nikdy však k tomu nesmíte použít donucovací prostředky jako peníze, dárky, svádění nebo dokonce vydírání. I když právě je využívá mnoho mužů i žen, jelikož jsou to ty nejsnadnější prostředky, měli byste se vystříhat je použít. Jediný prostředek, který smíte použít, je světlo, protože je jediným skutečně účinným způsobem, jak k sobě přitáhnout lásku. Jestliže vás má někdo začít milovat, pošlete mu jako dárek spirituální světlo a obklopte ho barvami - ve vědomí, že světlo i barvy jsou živé jemněhmotné bytosti. Pocítí-li jeho duše přítomnost těchto bytostí působících blahodárně, začne na vás myslet s vděčností a bude vás stále více oceňovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama