ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

19. prosince 2010 v 16:55 | KLEVKA |  TÉMA TÝDNE
VV
"Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání."

Jakub Jan Ryba

Když jsem včera začala psát příspěvek na téma týdne "Co si přeji k vánocům", bezděky jsem se zamyslela nad tím, co nám přinesl tento "supervolební" rok, a v tom se rozběhl proud asociací, který mne zavedl až do let před "sametovou revolucí" …
… Příčina a následek. Příčiny a následky. Věřte, bylo to neradostné, smutné, ba frustrující, čím prošla moje generace od konce druhé světové války, ačkoli jsme přímo žádnou válku ani války nezažili jako generace našich rodičů…
A tak jsem raději nechala psaní, sedla jsem si do svého televizního křesla a naladila se na požitek ze sledování přímého přenosu koncertu České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Přímý přenos se konal pod záštitou arcibiskupa pražského a primase českého, Mons. Dominika Duky OP.
A udělala jsem dobře! Byla jsem totiž svědkem akce, u nás vskutku neobvyklé.
V Londýně totiž už před třemi lety uskutečnili ojedinělý projekt, kdy poslanci Dolní sněmovny a Sněmovny lordů Královského parlamentu společně zazpívali tuto českou mši - v českém jazyce.
A tak ZUŠ v Praze 10 se chopila této myšlenky a mezi členy českého parlamentu našla 20 "zpěvuchtivých"… "poslanců a senátorů napříč politickým spektrem bez ohledu na jejich politickou příslušnost a budoucnost"…, kteří s ní začali spolupracovat a vytvořili Pěvecký sbor Velkorysých. Byla nejen organizátorkou, ale i přímým aktérem tohoto koncertu v osobách členů jejího Pěveckého sboru žáků, učitelů a rodičů. No a "zlatým hřebem" jejího sboru byli čeští poslanci i poslanci obou komor britského parlamentu.
Mše "Hej, mistře, vstaň bystře" je nejslavnější skladbou J. J. Ryby, autora tvořícího v druhé polovině 18. století - letos se zpívala i v Římě! Stala se symbolem českých vánoc, protože připomíná české lidové pastýřské hry, které ohlašují Mesiáše, popisují zrození Ježíška a jeho obdarování prostými lidmi. A tak mé srdce opravdu poskočilo radostí, že i mezi poslanci se najdou takoví, kteří se ztotožnili s jejím poselstvím a stali se hlasateli této radostné zprávy. Narození Ježíše přináší světu lásku - lásku k bližnímu, která hlásá spravedlnost, pravdu, poctivost, jinými slovy znamená nelhat, nekrást, neubližovat.
Jestliže tato myšlenka lásky k bližnímu není cizí alespoň těm 20 "zpívajícím" poslancům, mým velkým přáním je, aby ji přenesli nejen do své práce, ale i do práce celého parlamentu a všech, kteří náš stát řídí a určují v něm pravidla hry. Aby se poslanecká práce stala jejich posláním, aby netříštili své síly mezi službu národu a lukrativní "vedlejšáky", aby tím neutrpěla kvalita jejich práce, za kterou by měli nést stejnou zodpovědnost jako kterýkoli jiný zaměstnanec v kterémkoli jiném zaměstnání…, aby mohli příště bez výčitek zpívat "…celý den jsem v práci byl, celý den jsem lopotil…", jak zní v jednom z mužských pěveckých partů Rybovy mše.
Přeji si, aby si při rozdělování státního koláče vzpomněli, kolik do nich vložil stát za léta jejich výchovy a studií, než se stali tím, kým jsou dnes, a kolik jejich rodiče odvedli státu za léta aktivního života, aby si mohli užívat důstojné stáří ve zdraví i v nemoci… Aby zákony, které schvalují, platily pro všechny stejně a aby jim rozuměli i ti, pro které platí… Aby vyměřovali spravedlivě odměny i tresty svým známým i těm, které neznají, a nehledali viníky čehokoli tam, kde nejsou, zejména ne mezi dětmi, důchodci a potřebnými..., a aby vlastní lidskou nedokonalost neukrývali za doživotní imunitu a sami uměli přijmout trest za každé porušení pravidel…
Aby přestali voličům lhát a dodrželi předvolební sliby po celé čtyři roky, aby se nebáli pravdy a dokázali ji prosazovat byť za cenu vlastního (krátkodobého a jenom nepatrného) nepohodlí…
         Láska má mnoho podob, a tak jako láska v rodině vytváří její pohodu a blaho, tak i láska k bližnímu vytvoří pohodu v celém našem společenství… A tak otevřeme i my všichni svá srdce lásce k bližnímu, protože jenom tak zmizí z našeho jednání lhostejnost a egoismus, který zavinil mnohé ze stávajících problémů, a nedopusťme, aby ještě někdo doplácel na svou slušnost nebo poctivost…
Najděme odvahu a občanskou statečnost a začněme společně hasit ty problémy, které pálí nás všechny… Všímejme si chování dětí a mladých a začněme jim opět od útlého věku vštěpovat všeobecně platné mravní zásady, poukazujme na chyby a nedostatky ve veřejném životě hned v jejich začátku a usilujme podle svých možností o jejich nápravu, nepřipouštějme lži, podvody, neférové jednání…, probuďme v sobě zodpovědnost, lidskou slušnost, poctivost, ohleduplnost, smysl pro čest, aby už ani staří, ale ani mladí nemuseli upadat do deprese při pomyšlení na svou budoucnost…
Hudba nám pomáhá pozvedat mysl i srdce a vánoce jsou svátky rodiny, štědrosti a lásky. A tak jestliže hudba i vánoce lidi spojují, přeji nám, všem deseti miliónům, aby každý den roku 2011 byl takovým pozvedajícím svátkem rodiny a štědrým darem lásky k bližnímu, která nás spojí …
A ještě jeden vzkaz těm, do kterých jsme vložili svou důvěru i naděje a v letošním supervolebním roce jsme je poslali do čela našeho státu:
"Musíme dobře pozorovat své chyby a snažit se, abychom se jich vystříhali." (Jakub Jan Ryba)
To je mé toužebné a největší přání k letošním vánocům.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama