ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

WERTHER-KAMIKADZE-JONES-LÁDIN?

30. ledna 2011 v 18:29 | Klevka |  TÉMA TÝDNE
se
Téma týdne: SEBEVRAŽDA

Křesťanská morálka, která ovlivnila kulturu velké části světa, vštěpuje lidem úctu k životu a ke všemu živému, což znamená plně si uvědomovat hodnotu všech forem života. Vždyť žijeme nejen v kontaktu s podstatou celé přírody - člověka, zvířat a rostlin, ale i v neoddělitelném spojení s nimi.
Alberta Schweitzera přivedla jeho náklonnost k tvorstvu a citlivost vůči všem živým tvorům dokonce k tomu, že vypracoval svou nauku úcty k životu a naplňoval ji celým svým životem - prací v africkém Lambaréné (Gabon). Toto jsou ale mravní hodnoty, které nelze nikomu vnutit, každý k nim musí  dojít sám svým osobnostním zráním.
V životě některých jedinců - podle většinového mínění u slabých osobností - někdy dojde k tomu, že selže jejich pud sebezáchovy a podlehnou myšlenkám destrukce vlastního života. To ale nemluvím o těch případech, kdy sníme o svých prvních pubertálních "láskách za hrob", pro které jsme ochotni hned umírat…
Mám na mysli takovou vážnou životní situaci, kdy dotyčného ovládne pocit bezvýchodnosti a ztroskotání v osobním nebo pracovním životě, kdy už není schopen najít rovnováhu; a protože nevidí žádnou možnost nápravy, jediným východiskem je spáchat sebevraždu. Není asi nikdo, kdo by neznal dávný, zato nehynoucí příběh lásky Romea Julie, které k sebevraždě dohnala nenávist rodičů… A to byly vlastně ještě děti - Julii bylo čtrnáct.
se
Sebevraždy dětí určitě vyvedou z míry každého jenom trochu citlivého člověka. Jejich motivace se nám může zdát někdy "banální", zejména v případě takových příčin jako je špatné vysvědčení, ale nesmí se podceňovat, protože právě tato příčina poukazuje na vážné narušení vlastního sebevědomí či sebeuvědomění a vztahů v rodině (často také násilí v rodině - na dětech a manželkách) … nad takovým činem by se měla zamyslet rodina, škola, prostě celá společnost, která se podílí na výchově mladého člověka, a hledat příčiny tak závažného kroku, při kterém ztratí pud sebezáchovy a překoná i přirozený strach ze smrti … Sebevraždy u žen s dětmi jsou podle vědců sice méně časté, ale přesto právě u žen bývají konstatovány demonstrativní sebevraždy...
Rozebírat motivy takových činů přesahuje možnosti tohoto blogu, ale nedá mi, abych nepřipomněla milostný román Johanna Wolfganga von Goethe UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA z roku 1774, který ovlivnil jednu celou generaci. Jde o příběh mladíka zamilovaného do krásné ženy, která je už zasnoubená s postarším mužem. Werther hluboce miluje svou Lottu, jeho láska ho spaluje, protože jeho láska je nenaplněná, a tak musí nechat průchod svým citům alespoň v dopisech. V nich se vyznává ze své lásky a popisuje v nich své neskutečné utrpení, které ho nakonec dovede k sebevraždě… Zajímavý je dobový ohlas tohoto románu, který nemá žádnou výraznou dějovou linii, je založený jenom na pocitech. Právě proto tak výrazně ovlivnil myšlení tehdejších mladých lidí, kteří se s Wertherem ztotožňovali a nacházeli v něm sami sebe. Nejenže napodobovali styl jeho oblékání, po vydání románu následovala i celá vlna sebevražd. Místo, v němž se děj románu odehrává, se stalo dokonce poutním místem, kam jezdili houfy mladých lidí…
Jiný byl motiv dvou studentů pro protestní sebevraždu v naší nedávné historii - Jana Palacha a Jana Zajíce, kteří sebeupáleném vyjádřili nejen obrovské zklamání celého národa ze zrady našich politických spojenců, kteří v roce 1968 okupovali Československo v zájmu zastavit proces obrody socialismu, ale chtěli také vyburcovat spoluobčany z pasivní rezistence…
Japonci jsou národem, který proslul rituálními sebevraždami. Kdysi jsem si vypsala tuto myšlenku jednoho Japonce:
"…Ukazujeme vám hodnotu, která stojí výše než úcta k životu. Není to svoboda nebo demokracie. Je to Japonsko, země naší historie a tradice, Japonsko, které milujeme."
Japonské rituální sebevraždy - seppuku neboli harakiri - byly součástí samurajského kodexu "cesta válečníka" na znovuzískání vlastní cti nebo také formou protestu či nesouhlasu. Válečník, který odmítl vykonat seppuku, byl vyvržen ze společnosti. Svým pohrdáním smrtí pak za druhé světové války prosluli tzv. kamikadze - původně božský vítr, který nejprve v podobě tajfunu v 13. století ochránil Japonsko před mongolskou invazí a v roce 1944 měl spasit Japonsko před spojenci. Byli to japonští sebevražední piloti, kteří se ve jménu císaře střemhlav vrhali na spojenecké lodě.
Současný svět je doslova týrán jinou formou plánovaných sebevražd. Jde o sebevražedné teroristické útoy se všemi jejich formami, které nejen zabíjí nevinné oběti, ale způsobují i značné ekonomické škody. Známe je už z historie; v současnosti jsou spojeny buď s nacionalismem, anebo s náboženskými motivy jako obrana islámu, a tehdy jsou považovány za mučednický čin. Světem otřásl zejména tragický útok na dvojčata v New Yorku, ale i ty další v Londýně, Madridu aj. si vyžádaly mnoho obětí.
se
Zveřejnění výpočtů mayského kalendáře, který na rok 2012 ohlašuje konec jednoho vývojového cyklu Země (viz také články ASTROLOGIE - PRŮLOM ČASŮ na tomto blogu), vyvolal v devadesátých letech (i poté) vlnu hromadných fatalistických či náboženských sebevražd motivovaných snahou uniknout očekávané celosvětové apokalypse. Není třeba je vyjmenovávat, ale příznačné pro ně je to, že téměř všechny byly vedeny charismatickým vůdcem schopným ovlivňovat a přesvědčovat ostatní příslušníky sekty.
Novodobým etickým problémem lidstva se stala také asistovaná sebevražda, eutanazie. Diskutuje se o ní už od 18. století a v některých státech se už provádí, ačkoli v případě její legalizace vyvstávají obavy z jejího zneužívání. Podle českého právního řádu je však považována za vraždu a tudíž není povolená.
No a sebevraždy ve světě zvířat? Jsou hromadné sebevraždy zvířat faktem nebo jenom nedostatečnou znalostí jejich života a zvyklostí, vlivu životního prostředí a moderní techniky, zkrátka jsou důsledkem nevhodného lidského zásahu do přírodních podmínek, ve kterých žijí…? Je však prokázáno, že smutek ze ztráty partnera (živočišného nebo u psů lidského "páníčka") je může zbavit vůle žít, postupně chřadnou a tak dobrovolně umírají.  
Takže, je sebevražda východiskem ega ze svízelné situace nebo projevem hrdinství?
V prvním případe je nutné vše, čím jsme dosud prošli, uvést do rovnováhy. Je vhodné zamyslet se nad svým životem - ponořit se do meditace a poprosit za odpuštění všechny, kterým jsme jakkoli ublížili. Také je nezbytnou nutností odpustit beze zbytku všem, kteří ublížili nám. Věřte, že to funguje, pokud taková prosba i odpuštění bude plynout z upřímného srdce.
A to hrdinství? Pokud sebevraždou dobrovolně přerušíme svou životní pouť nebo destruktivně zasáhneme do životného plánu našeho vyššího Já jako cesty vlastního sebezdokonalení, s kterou jsme před svým narozením souhlasili, pak určitě musíme počítat s "martyriem", když jako duše bloudící "mezi nebem a zemí" budeme pak (neznámo, jak dlouho) hledat cestu ke Světlu…
se
(Ilustrace použity z "google.obrázky.cz"
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama