ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

DUCH A HMOTA

2. března 2011 v 13:40 | O. M. AÏVANHOV |  SPIRITUALITA
http://www.prosveta.com/thought-of-the-day.phtml?
om

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - MEDITAČNÍ MYŠLENKY

DUCH A HMOTA
... to je nekonečné téma, protože duch i hmota se může mít mezi množstvím rozmanitých forem projevit jako mužská a ženská forma, pozitivní a negativní, může vysílat i příjímat, může mít podobu nebe i země.
Nic není důležitější než tyto dva principy - mužský a ženský. Ale je nezbytné pochopit, jaké jsou jejich role a místa, aby nedošlo k preferování jednoho na úkor druhého. Lidé jako obvykle mají sklon dostat se do extrémů: buď se zaměřují pouze na ducha a zanedbávají hmotu, nebo naopak, zanedbávají ducha a zaměřují se výlučně na hmotu. To je častým jevem zejména v dnešní době, kdy je hmotou zaujato velmi mnoho lidí, kteří se ani v nejmenší nesnaží pojmout do hmoty i ducha. A tak matérie zůstává nehybná, bez života, a nakonec všechny pohltí.
A tak muži a ženy, kteří jsou plní života a schopni jeho vyjádření, mohou být takoví jenom díky tomu, že v nich přebývá duch, který tu matérii oživuje. Pravdivost tohoto tvrzení o přítomnosti oživujícího Ducha je nejlépe patrná tehdy, když po smrti člověka jeho duch opustí fyzické tělo, které je pak nutné pohřbít…
Vidíme tedy, že je to Duch, který dává hmotným věcem život a působí jejich prostřednictvím, ovšem bez přítomnosti hmoty se nemůže manifestovat.

DUŠEVNÍ SCHOPNOSTI jsou naší ochranou.
Představte si, že se zúčastníte přednášky významného vědce, který používá různá schémata, grafy a matematické vzorce, aby posluchači byli krok za krokem schopní sledovat jeho myšlenkové pochody. Bohužel však žádná schémata, grafy ani matematické vzorce nedokážou zabránit tomu, aby tento jasně a logicky myslící a dovozující učenec v jiných životních situacích neztratil nad sebou kontrolu - "nepozbyl rozum". I když takoví intelektuálové ve své práci postupují metodicky, jsou disciplinovaní a objektivní, mimo rámec své práce docela běžně upadají do subjektivity, nepořádku, dokonce i do nekontrolovatelných vášní. Když se totiž podíváme na statistiky, zjistíme, že mezi psychicky narušenými nebo nemocnými lidmi jich nejvíce pochází právě z řad intelektuálů. Intelekt totiž není nijak chráněn před psychickou nevyrovnaností, nýbrž spíše naopak, je vystaven všem možným nebezpečným duševním výkyvům.
Život se přeci neskládá pouze z pozorování, měření a výpočtů. Lidé nejsou stroje. Existuje však způsob, jehož využití nám pomůže vyzbrojit se proti životním těžkostem a nepředvídatelným a nepříjemných situacím, pomůže nám nenechat se unášet zničujícími vášněmi a objevovat skutečnou realitu života - tím je systematické rozvíjení vlastních duchovních schopností.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama