ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

TREST SMRTI - ANO/NE

26. března 2011 v 15:30 | KLEVKA |  TÉMA TÝDNE
K základním normám všelidské morálky patří zásada NEZABIJEŠ.
A přesto, lidské dějiny jsou od nepaměti zahlceny válkami a zabíjením, které bylo ospravedlňováno různými pohnutkami - zabíjelo se za krále, za boha, zabíjelo se pro krevní mstu, zabíjely mafie, ale i fašisté, komunisté, a to hromadně. Dokonce kněží požehnávali zbraním, které pak zabíjely nevinné… žehnalo se i atomové bombě na Hirošimu.
Na jednotlivcích se odjakživa uplatňoval trest smrti například přibitím na kříž (ukřižování Ježíše Nazaretského ovlivnilo celý následující běh dějin), stětím, pověšením, upálením (Jan Hus a mnoho jiných). Svými hony na čarodějnice se zapsala do dějin katolická inkvizice, která se tak dlouhá léta ohněm očišťovala od "kacířů"…
Dnešní pojetí trestu smrti:Trest smrti znamená zabít lidi, kteří zabíjejí, abychom světu ukázali, že zabíjení je špatné
Kdo z nás ale má právo rozhodovat o životě a smrti? Trest smrti je totiž neodvolatelný a nejednou postihl i nevinné…
Problém trestu smrti se v demokratické společnosti vyřešil jednoduše jeho zrušením, existují však státy, kde se používá dodnes.
Nicméně přibývající zločiny proti lidskosti ve všech jejich formách (zejména proti mladistvým a terorismus) nastolují tento problém znovu a někteří lidé začínají volat po jeho znovuzavedení.
Opodstatněnost trestu smrti se zdůvodňuje různými argumenty. Tím nejstarším je argument, že stejné se musí oplácet stejným, tedy "oko za oko, zub za zub". Dále je rozšířené přesvědčení, že trest smrti zastraší zločince více a od dalšího páchání zla je odradíspíše než dlouholeté odnětí svobody ve vězení. Přeci pokud někdo už jednou zabil jiného člověka, nemůže se dovolávat žádného práva pro sebe (?!). Někoho uklidní jistota, že popravou vrahů a vrahyň se tito už nemohou dopustit žádných zločinů proti lidskosti. Někteří lidé zase zastávají názor, že je "nefér", aby ze svých daní doživotně platili zločincům jejich pohodlné a bezstarostné "živobytí" ve státních věznicích. Je také rozšířený argument, že v případě teroristů by jedině jejich poprava zabránila jejich možnému propuštění vynucenému pod tlakem politických motivů nebo nátlakem některých médií...
Měl by tedy právní řád státu respektovat vůli většiny občanů a zavést trest smrti znova a tak sjednat spravedlnost?
A tady nastupují argumenty PROTI.
Trest smrti je nejen nehumánní, je také v rozporu s morálkou. A že nepůsobí jako odstrašující prostředek, to dokazují dokonce vědecké studie. Navíc hlavním cílem soudnictví by nemělo být zastrašování, ale spravedlnost, a také není vůbec potvrzeno, že by zajišťoval větší bezpečnost života v lidském společenství. Nezanedbatelně působí i fakt, že stát, byť zabíjení zakazuje, tímto trestem sám legitimuje vyhlazení života, což má kontraproduktivní efekt, protože tím se prezentuje relativita práva na život, dosahuje se znecitlivění lidí vůči zabíjení obecně a také ztráta zábran zabíjet.
Dále nám může posloužit Bible svým známým výrokem:
"Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku!
Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra." (Matouš 7, 1-5)
To znamená, že i právo společnosti na její ochranu má jisté meze a že lidský život by neměl být degradován na prostředek k dosažení její ochrany. Vykonáním rozsudku smrti si člověk osobuje právo jakéhosi stvořitele, přitom právo na život nemá žádné vymezující podmínky. Kdo pokládá život jiného člověka, byť je to zločinec, za bezcenný a upírá mu lidské hodnoty, velmi nebezpečně se blíží fašistické ideologii.
Pak by totiž muselo také platit: kdo něco ukradne, ztrácí nadobro nárok na jakékoli vlastnictví!
Každá společnost, která o sobě tvrdí, že je spravedlivá, musí unést také náklady na humánní výkon trestu. Tím sice umožňuje odpůrcům trestu smrti emotivní projevy a tvrzení v tom smyslu, že zločinci si v demokratické společnosti mohou žít dobře zabezpečení a bez starostí jako státní důchodci a na úkor plátců daní.
Musíme si uvědomit, že i zde se musí uplatnit solidárnost humánní společnosti, navíc dlouholeté vězení má velký význam a dalekosáhlý dopad na život trestaného člověka - nebudeme mluvit o justičních omylech. Pokud k tomu přistoupí vhodné a účelné výchovné prostředky vazby mající za cíl to, že si delikvent nakonec uvědomí svou vinu, trest splní svůj účel.
Na tomto místě musím připomenout americký film Zelená míle, skvělý po mnoha stránkách. Co ukazuje velmi jasně, je to, že trest smrti není ani humánnější ani levnější než doživotní vězení. Vězni z traktu odsouzených na smrt někdy celá léta čekají na výkon rozsudku, celou dobu zde sedí ve strachu, nejistotě a nevědomosti, kdy či zda budou opravdu popravení, nemluvě o tom,
že mezi nimi sedí i nevinně odsouzený!
Statistiky o nákladech na provoz zařízení pro výkon trestu smrti v USA říkají, že je zapotřebí čtyřikrát tolik různých dobrozdání od duchovních, psychologů a psychiatrů, dále k tomu přistupuje neukončené soudní jednání, dodatečný strážní dozor, izolace odsouzených ve vysoce zabezpečených traktech smrti, odklady apod., to vše činí trest smrti o hodně dražším. V průměru je to v USA více než dva milióny dolarů, to znamená, že trest smrti stojí přibližně třikrát více než vězeň, který sedí 40 let v samotce.
Myslím však, že nejdůležitější ze všeho je opravdu řádný, srozumitelný a spravedlivý právní řád jako nejlepší ochrana před zločinem!
V dnešní době máme možnost - přinejmenším v rámci Evropy - tyto právní řády srovnávat s tím naším a vidět, do jaké míry ten-který stát chrání své občany - plátce daní - před zločinci…
Pokud například v Německu je nějaký čin klasifikován jako VRAŽDA, není možný jiný ortel než DOŽIVOTNÍ VĚZENÍ bez ohledu na věk pachatele, a tak se může stát, že pětadvacetiletý vrah bude moci dalších 50 - 60 let ve vězení přemýšlet o svém činu. A to je skutečně přiměřený trest za vyhaslý lidský život…
Obrázek dole je ukázka z filmu Je třeba zabít Sekala. Skupina sedláků si objedná vraždu člověka, který tyranizuje celou vesnici. Když je jejich ortel smrti proveden, zbaví se zraněného vykonavatele rozsudku a tím i případného svědka prostě tím, že ho nechají v poli umřít... Umlčeli tím své svědomí???

PS: Prosím nevkládejte do komentářů reklamy, ankety či jinou propagaci z jiných blogů. Děkuji za pochopení.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama