ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Duben 2011

CO JE NIC?

24. dubna 2011 v 17:17 | KLEVKA |  TÉMA TÝDNE
Rozhodnutí administrace blogu vyhlásit NIC tématem týdne bylo poněkud odvážné.
Totiž odvážné by bylo pouštět se do filozofických nebo logických úvah o takovém abstraktním pojmu, jako je NIC, právě na tomto blogu ....
A tak první, co mne v této souvislosti napadlo, byly zcela bezmyšlenkovité odpovědi mého syna nebo manžela, když jsem se zeptala například:
- Na co myslíš?
- Na nic.
- Co děláš?
- Nic.
- Co to tam máš?
- Nic.
NIC…
Jak se dělá NIC? Dá se myslet na NIC? Dá se NIC uchopit? Dá se NIC namalovat? K čemu nám je NIC ???
Jestliže NIC je NIC, ale přitom má vlastní slovní ekvivalent, musí tudíž existovat.
Bůh také stvořil svět z Ničeho (tedy správněji "Na počátku bylo Slovo…"). Kde byl ale On sám, když předtím nebylo NIC…?
Selským rozumem dokážu pochopit, že když vyprázdním kabelu s nákupem, nebude v ní NIC. Když odejdu z mého bytu, nebude v něm NIKDO … a podobně.
Jak ale lze nemyslet na NIC…? Jak lze nedělat NIC? Vždyť vše je v pohybu, nejen atomy hmoty, ale i naše myšlenky, energie...
Kdyby však v prostoru vedle mne toto NIC nebylo , nemohla bych se tam přemístit, proto nyní toto NIC potřebuji a je tedy pro mě důležité. Takže NIC má zřejmě prostorový význam...
Anebo je zcela prostě popřením toho, co někde existuje? Na to odpoví nejspíše filozofie, protože NIC je filozofická kategorie, kterou se zabývaly celé generace myslitelů, má tedy i různé interpretace, do kterých se nyní raději nebudeme pouštět…
NIC je docela zajímavý jev v jazykovém vyjádření - jakožto jazykový prostředek je totiž v první řadě popřením všeho kladného: něco - nic, někdo - nikdo, někde - nikde, ano-ne…. Český jazyk (společně s některými dalšími slovanskými jazyky) je specifický kromě jiného tím, že v něm lze popírat i to, co už je jednou nebo i dvakrát popřené, jakje patrné z některých následujících vět typických pro český i slovenský jazyk, což ale v západních jazycích - NĚMČINA, ANGLIČTINA - není možné: Nemám nic. Nedám ti nic. Nikdo nic neví. Nic není nemožné...
Co tato duplicitní "ne-" znamenají? Totéž co minus-minus v matematice? Ne, naopak - jasné NIC! Kdežto dotyční západní cizinci říkají: mám nic, říkám nic, resp. nemám něco, neříkám něco… A vyjádřete anglicky nebo německy větu "nikdo nic neví" bez porušení mluvnických pravidel ( v případě vazby "nic není nemožné" je to snazší... )!
Zajisté toto není jediná jazyková situace, kdy si v duchu říkám:
"Cizinče, ty, který se učíš český jazyk, vyznej se v tom všem! Nezávidím ti!"
Obdivuji ty, kteří se přesto česky naučí a mluví bez větších prohřešků vůči češtině...
A ještě trochu té zmiňované algebry.
Když totiž tento jazykový jev dvojí či trojí negace převedeme na matematická znaménka, kdy minus x minus znamená plus, kdežto plus x minus je minus... pak si představte, jak by jejich matematické vyjádření vypadalo například u věty "nikdo nic neví" a jejím logickém výsledku... a jak by zamotaly hlavu matematikům! (???)
Samozřejmě, pokud se nechceme prohřešit vůči matematickým zákonům, nemůžeme je aplikovat na všechny z předchozích vět bez výjimky, uplatnila by se například v případě výpovědi "To nelze nevědět!", jejíž logický význam znamená pravý opak než ona duplicitní mluvnická negace!!! Její matematicky vyjádřený výsledek by totiž konstatoval, že právě to "musíme vědět", tedy znaménka by byla minus/minus=plus. ... (???)
Kdybychom je ale aplikovali na větu "nemám nic", určitě bychom si nemuseli stěžovat na nedostatek..., že ne?
Ale už se mi z toho motá hlava…
A tak už raději nepíšu dál… (namísto "nepíšu nic").
Ještě že jazyk není matematika … nebo nejspíše naopak?!


/PROSÍM NEVKLÁDEJTE DO KOMENTÁŘŮ ŽÁDNÉ ANKETY ANI JINÉ FORMY PROPAGACE VLASTNÍCH BLOGŮ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ./
ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY POUŽITY Z "GOOGLE.CZ".

SYMBOLIKA BAREV

17. dubna 2011 v 18:20 | KLEVKA |  TÉMA TÝDNE
J. W. Goethe napsal už před dvěma stoletími své připomínky "K nauce o barvách", určitě
známé všem zasvěcencům. Ačkoli Goethe popíral Newtonovu teorii o tom, že spektrum v prismatickém hranolu vzniká dělením bílého světla, na základě pokusů s prizmatem také ON sám vytvořil kruh barev. Domníval se však, že barvy vznikají v lidském oku. (Viz obr. vpravo.)
"Základními barvami" byly pro něj modrá a žlutá, ze kterých odvozoval další barvy. Posloužil mu k tomu následující pokus se schody: vložíme-li malé bílé schůdky do (modrého) roztoku skalice modré - síranu měďnatého - nebo do (žlutého) roztoku dichromanu draselného, na každém z níže se nacházejících schodů se objeví o
něco sytější zarudnutí modré nebo žluté barvy. Tyto barvy tedy nevznikly rozkladem světla, jak tvrdil Newton, nýbrž jejich zesvětlením nebo ztmavěním (obr. vlevo).
Na vrcholu jeho kruhu barev se nachází červená barva jakožto nejčiřejší červeň, která nepřechází ani do žluté ano do modré, proto ji nazval "purpurovou", což znamená tolik jako "královská červeň". (Přitom ale upozornil na to, že starší purpurová působí trochu jako namodralá, podle dnešního
vnímání spíše karmínová červená.)
Goethe také studoval, jak barvy ovlivňují lidské vědomí a pocity, a dokonce jim přiřadil některé lidské charakterové vlastnosti. Žlutou barvu spojoval se "světlem, čistotou a teplem", modrá barva pro něj ztělesňuje "temnotu, chlad nebo prázdnotu". Jednalo se mu však méně o fyzikální vysvětlení barev, spíše se snažil postihnout "smyslově-morální účinek" každé barvy a jejich působení "na oko... a jeho prostřednictvím na lidskou mysl"… (obr. vpravo).
Barvy skutečně dokážou vyvolávat city a pocity. Není tedy náhoda, že zelená je symbolem naděje, červená symbolem lásky a bílá symbolem nevinnosti. Psychologové, zabývající se působením barev, potvrdili četnými pokusy jejich působení na pozorovatele. A tak si je připomeňme stručně i v kombinacích:

ČERNÁ/BÍLÁ Tyto dvě "nebarvy" ztělesňují věcnost a střízlivost.
BÍLÁ U většiny pozorujících vyvolává bílá barva asociace s obrazy oblaků, sněhu, čistoty, nevinnosti, svatebních šatů, vjemy čistoty a chladu, prázdnoty, ticha a božství…
ČERNÁ Je pro většinu barvou smrti. Spojuje se také s představou pohřbu, smutku, neštěstí, noci, díry…. Černá zosobňuje také hloubku, dálku, zvláštnost, konflikty, protest, je to také barva duchovních.
ŠEDÁ U nás jsou proslulé tzv. "šedé eminence"… Dále tato barva znamená starosti, hlad, také slabost, mlhu, stmívání, strašidla a rovněž stáří…
ČERVENÁ Toto je barva lásky a vlastností jako vášnivý, sladký, teplý, blízký, vzrušující, horoucí, aktivní… Podle některých by tato barva měla označovat i pojmy Stop! a Nebezpečí! Socialismus a komunismus využíval tyto barvy ve svých symbolech, dále znamená sílu, intenzitu, vlastnosti jako hlasitý, pevný, dále krev, oheň, nenávist, válku, je to také barva králů, moci a dobyvačnosti.
ČERVENÁ/ŠEDÁ (STŘÍBRNÁ) Tato kombinace vyjadřuje vitalitu.
ČERVENÁ/ŽLUTÁ Tyto barvy mají zesílené působení jako signály, označují nebezpečí, požár.
ČERVENÁ/MODRÁ Červená a modrá symbolizují kontrolní moc. Kontrast těchto barev se odráží také jejich působením na naše vědomí - teplo a chlad, blízký a daleký, aktivní a pasivní.
ČERVENÁ/ZELENÁ Tyto barvy se spojují nejčastěji s neklidem, živostí, přírodou.
ČERVENÁ/ORANŽOVÁ Tato kombinace vyvolává asociaci s ohněm, teplem, žádostivostí, aktivitou, družností a extravagantnosti.
ČERVENÁ/HNĚDÁ Obě působí teple, útulně, někteří ji vnímají také jako kontrastní politické symboly minulosti….
ČERVENÁ/ČERNÁ je kombinací působící negativně, brutálně, zle; mnozí ji vnímají jako provokativní a jako symboly pekla…
ŽLUTÁ Čirá žlutá barva působí jasně, čistě, lehce, je v ní pohyb, virtuozita, volnost, veselost. V negativním smyslu je vnímána v souvislosti se žárlivostí, závistí, egoismem, lakotou, nervozitou opatrností.
ZLATOŽLUTÁ Tato tmavší žluť působí úplně jinak. Je hřejivá a zářivá jako Slunce, povzbuzuje, je veselá, vyvolává dobrou náladu. Je dynamická, energická, povzbuzuje pozornost, je otevřená, širá...
ŽLUTÁ/MODRÁ Modrá a žlutá vyjadřují dokonce mezinárodní vztahy. Zřetelný kontrast někteří vnímají jako teplý a studený, blízký-vzdálený, aktivní-pasivní.
ŽLUTÁ/ZELENÁ Žlutá a zelená jako citrón, stejně svěží, přirozená a kyselá.
ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ Poněkud extrovertní, vtíravá, má energii a působí vychloubačně...
ŽLUTÁ/HNĚDÁ Tato kombinace působí obvykle teple a útulně.
ŽLUTÁ/ČERNÁ Tento velký kontrast vyjadřuje sílu. Už v přírodě dostala tato kombinace varovní symbol - např. vosa. Také varovné nápisy - radioaktivita - využívají tuto barevnou kombinaci.
ZELENOMODRÁ/TYRKYSOVÁ Působí vodnatě, chladně, neosobně, sanitárně, vyjadřuje umíněnost, uhlazenost, také znamená něco kluzkého...
ZELENOMODRÁ Kombinace působící sterilně, sanitárně, čistě.
MODRÁ / BÍLÁNebe, oblaka, moře… Modrá a bílá působí velice čistě a spořádaně a vesele.
MODRÁ Klid, povznesenost, něco čistého, vlhkost a chlad. Tatro barva působí také pasivně, odtažitě nebo samotářsky, vyjadřuje touhu a důvěru ve štěstí.
ULTRAMARIN Pevná až tvrdošijní, hluboká a tmavá barva. Na pozorovatele působí vážně, přísně, věcně, rozumově, vykonstruovaně, ale i tíživě. Znamená rovněž věrnost, touhu, fantazii.
ULTRAMARIN/ZELENÁ Tato kombinace znamená naději, také poctivost, uklidňuje.
ULTRAMARIN/HNĚDÁ V negativním smyslu "nehezká" nebo pozitivně "mužská" - vše podle typu pozorovatele.
ULTRAMARIN/ORANŽOVÁ Kontrast těchto barev říká teplo-chlad, pasivní-aktivní, fantasie.
ZELENÁ Zelená je barvou naděje, kterou lze najít ve slovech dovolená, zotavení, zdraví, jaro, rovněž znamená oddanost, přirozenost, uklidnění, osvěžení, šťavnatý, ale vybaví se nám také slovo jedovatý, trávník, listy, nezralé plody.
ZELENÁ/ORANŽOVÁ Při pohledu na tyto barvy pociťujeme přirozenost, aktivita, jarost nebo životnost.
ZELENÁ/HNĚDÁ Toto jsou "ekologické" barvy - příroda, strom, klidný, pomalý…
ZELENÁ/ČERNÁ Pocit svěžesti, vědění, důvěra, ale také značný chlad…
ZELENÁ/ BÍLÁ Toto spojení charakterizuje svěžest a přirozenost.
ORANŽOVÁ Při této barvě pociťujeme teplo, život, jistotu, energii, útulnost, také mládí, veselost, je zářivá, srdečná, sytá, zralá, blízká, působí světle, jemně, ale také suše.
ORANŽOVÁ/HNĚDÁ Tato kombinace působí jako země a oheň, nenuceně jako přirozenost a pohodlí.
HNĚDÁ Přirozená jako země, čokoláda, ale je konservativní. Také vyjadřuje stabilitu, mateřskost, solidnost, spořádanost, mravnost, je poklidná a teplá, ale také strohá, neurotická,
PURPUROVÁ Tuto barvu vnímají někteří lidé jako povznesenou, barvu moci, hodností, jako barvu královskou a slavnostní. Také ji upřednostňují soudci, úředníci, vyjadřuje náročnost a hodnotu.
PURPUROVÁ/ZLATÁ v této kombinaci je patrná zejména náročnost.
MODRÁ/ ZLATÁ V této kombinaci se zračí noblesa, vznešenost...
STŘÍBRNÁ/ ZLATÁ Rezervovanost, ušlechtilost, je vyjádřením přívlastků drahý, bohatý.
RŮŽOVÁ Něžná, sladká, plachá, dívčí, jemná - to jsou vlastnosti růžové. Také se spojuje s baletem, kosmetikou, nemluvňaty, roztomilostí…
LEVANDULE Tato barva působí svým leskem a něžně, ale také svou neduživostí, dekadentně a je to barva kosmetiky. Vyjadřuje rovněž osamělost, zoufalství.
LILA -V této barvě se spatřuje magie, starosti, smutek, osamělost. Je také pochmurná, hluboká, sametová, sladce líná, barva pološera, masek, mystická, intimní, i něžná.
LILA/RŮŽOVÁ Toto spojení vyjadřuje úpravnost.
Uvedené asociace platí samozřejmě pro kulturu západního světa. V jiných kulturách mohou mít zcela odlišný význam. Není to dávno, co obří řetězec McDonald chtěl obšťastnit také obyvatele Číny svým maskotem. Nicméně v Číně s bílou barvou je spojena symbolika smrti - zejména s bíle nalíčeným obličejem. A tak je logické, že tohoro klauna malí Číňané vůbec nepřijali.

(Obrázky použity z " google.cz.")
(PROSÍM NEVKLÁDEJTE DO KOMENTÁŘŮ ŽÁDNÉ FORMY PROPAGACE VLASTNÍCH BLOGŮ. DĚKUJI.)


CITÁTY O DEMOKRACII

14. dubna 2011 v 0:05 | ---- |  POSELSTVÍ MOUDRÝCH
Demokracie slušné lidi omezuje a neslučným dává možnost projevovat svou neurvalost.
Karel Čapek

Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám nebude vládnout lépe, než si zasluhujeme.
George Bernard Shaw

Režim je dobrý nebo špatný podle toho, jací jsou lidé. Neznám režim, který by se v rukou podvodníků osudně nezvrhl, i kdyby měl sebekrásnější úmysly.
Gabriel Chevalier

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.
Tomáš Garrigue Masaryk

Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší.
Winston Churchill

Demokracie je zákonnost, přísné dodržování zákonů jak mocenskými orgány a organizacemi, tak i všemi občany.
Michail Sergejevič Gorbačov

Stoprocentní demokracie - nikdo není tak bezvýznamný, aby nemohl druhému škodit.
Gabriel Laub

Demokracie je jediná společenská soustava, kterou lze demokratickou cestou odstranit.
Gabriel Laub

Základem demokracie je závist.
Bertrand Russell

Demokracie je vláda tyranů korigovaná novináři.
Ralph Waldo Emerson

Demokracie drží krok s výrobou hotových jídel: není už třeba podplácet voliče, lze koupit hotové poslance.
Gabriel Laub

Demokracie je státní forma s nejnižší hladinou hluku.
Salvator de Madariaga

Demokracie nám dala "Listinu lidských práv a svobod" - díky za ni, její chybou však je, že v ní nejsou zakotvené rovněž stejné povinnosti pro všechny, a tak někteří spoluobčané ta práva i svobody vztahují jenom na sebe - na úkor jiných... Svobodní budeme, až vědomě budeme přiznávat stejná práva a stejné svobody i těm druhým.
Klevka

ACKNOWLEDGEMENT

13. dubna 2011 v 23:53 | KLEVKA/KLEVA/EBA |  VÍTEJTE
Děkuji všem čtenářům za zájem o články tohoto blogu, a jelikož nedělám svému blogu žádnou reklamu, o to více mne tento zájem těší.
Díky dosavadním zkušenostem jsem však nucena upozornit na existenci zákona na ochranu autorských práv (čtěte tam: dodržení podmínek o citaci resp. kopírování a pod.) a požádat jiné "bloggery-bloggerky", aby komentáře k článkům nevyužívali/ly ke zveřejňování vlastních anket nebo pro jiné formy propagace vlastních blogů. V opačném případě budu muset přikročit k využití práva moderovat vložené komentáře... Děkuji za pochopení.

KNOWING ONESELF

13. dubna 2011 v 15:39 | O. M. AÏVANHOV |  ENGLISH THOUGHTS
ttp://www.prosveta.com/thought-of-the-day.phtml?
om

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV -THOUGHTS OF THE DAY

KNOWING ONESELF
"Humans rarely have an objective opinion of themselves, and this is just as true of those on a spiritual path. Even those who are highly evolved can be frightened by the immensity of Initiatic Science, by just how far they are from the goal they must reach; they feel wretched, and the poor opinion they have of themselves paralyses them.
Others, however, who are totally limited in their understanding, see themselves as great initiates, geniuses and divinities. As there is nothing in their lives to justify the good opinion they have of themselves, they go and consult so-called mediums or clairvoyants, who have an interest in deceiving people in order to attract clients and, therefore, tell them fantastic stories about their incarnations - they were saints, prophets, geniuses; all the famous and glorious names from history get a mention. But what use can it be to them, since their present reality shows them daily how mediocre and ordinary they are? One of the greatest impediments to spiritual progress is delusions about past incarnations. Anyone who really wants to progress, to evolve, should not waste their time with clairvoyants but study and work at getting to know themselves. Only by having a true assessment of themselves will they progress. "

T O D A Y
is a link in the chain of days
"Do your best to live today well, for tomorrow does not yet exist, and by worrying about it, it is as if you are throwing yourself into empty space, and you are likely to lose yourself. It is today you must work on, for today does not die; it just gets longer, until it becomes tomorrow.
Jesus said, 'Do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own.'
This tells us we have to meditate on the idea of duration, of continuity. A chainmaker has to check each link for strength, for if a single link is weak and breaks it makes no difference that the others are holding fast - the whole chain is broken. So we must live each day according to the divine laws and make this day into a strong link so that the chain does not break. Today is a new link that must be added to the others, and it is this link we must concentrate on."

VLASTNÍ VOLBA

11. dubna 2011 v 16:52 | HERMANN HESSE/KLEVA |  SPIRITUALITA
Nový úděl
už na mne čekal
na této Zemi,
a ještě před zrozením.
spatřil jsem obrazy,
příštího života …

Byly v něm starosti,
bylo v něm hoře,
byla i nouze,
tíha utrpení.
Spatřil jsem,
jak neřest mne ovládne,
jak uvíznu v omylech…
Také prudký hněv,
když ovládne mne zloba,
poté nenávist, zpupnost,
pýchu i zostuzení.
Ale viděl jsem také
radosti oněch dnů,
byly prosté trýzně, nářků…
Jak všude prýští
zřídla milodarů,
jak Láska těm dosud
v těle spoutaným
blaženost svobody
štědře rozdává,
a člověk jako vyvolený
duchů vznešenosti
z muk nízkého lidství
mysl svou vymaní…


Ukázali mi věci zlé,
ukázali i ty dobré,
viděl jsem spoustu nedostatků,
vlastních chyb;
ukázali mi vážnost,
za niž jsem platil,
i pomocnou ruku Andělů…

Film mého života
běžel tako dál,
tu slyším Rádce
jak se ptá ,
zda si troufám
tohle všechno naplnit…?
Rozhodná hodina
chvátá k cíli
a já zvažuji
znovu všechno zlé…
- Ano, chci jej prožít,-
zazněl rozhodně
duše mé hlas.
A tak připraven na nové žití
tiše jsem přijal
svůj nový los.

Tak jsem se zrodil
na tento svět.
Běduji?
Ne, i když nelibost
často mne ovládne.
Vždyť volba byla na mně
a já svému údělu
rád přitakal…

Volně podle Hermann Hesse:
Das Leben, das ich selbst gewählt
Originální text v němčině viz "SELBSTGEWÄHLT" na tomto blogu.


(Ilustrace na téma DUŠE z "google.cz")

PS: PEKLO NA ZEMI

11. dubna 2011 v 16:17 | KLEVKA/GOOGLE.CZ |  TÉMA TÝDNE
Trochu protahuji limit pro napsání příspěvku na téma týdne "peklo", protože k němu nelze mlčet, a tak jej uvádím zkratkou PS - post scriptum...
Co říci na téma PEKLA, když dnes už dobře víme, jak žijí lidé v rozsáhlých částech světa, kde je hlad, kteří nemají přístřeší a jsou nemocní? Není snad peklem život ve slumech s otřesnými životními podmínkami, v nichž se šíří infekční nemoci? V nichž děti jsou od útlého dětství odkázány žít na ulici a prodávat se, a to vše bez vlastního zavinění?
Co říci o peklu při pohledu na záběry z některých oblastí světa, které byly zejména v posledních destiletích opakovaně zasaženy nebo totálně zničeny požáry, zemětřesením nebo tsunami?
A co pohled do nedávné historie - na bojiště válek, zejména těch posledních dvou světových, nemluvě o těch lokálních dneška či minulosti, a co prožívali lidé v koncentračních táborech?
Co tedy říct?
Že peklo můžeme prožít už za života a přímo zde, na Zemi.
Nejdřív si PEKLO vytváříme sami - mezilidskými vztahy bez lásky, plné závisti, lakoty, nenávisti nebo vypočitavosti, svými činy motivovanými sebeláskou či tou její nejhorší formou - egoismem, který někdy jde za svým cílem i přes mrtvoly...
Peklo způsobují také ti, kteří umožňují a podporují hromadění bohatsví Země v rukou menšiny na úkor většiny, která si svůj denní chléb musí vydobývat skutečne tvrdě...
A dobře víme, co jsme dlouhá léta způsobovali naší Zemi jejím bezohledným využíváním a nerozmyslenou těžbou jejího bohatsví na úkor místní fauny a flóry, kterou jsme změněnými životními podmínkami nutili migrovat do nevhodných oblastí, až nakonec mnoho druhů takovou změnu nepřežilo...
Seznam našich hříchů vůči Zemi, která nás všechny živí, by byl velmi dlouhý.
A nyní přišlo zemětřesení v Japonsku, dokonce opakované, s ním tsunami a katastrofa atomové elektrárny Fukušima, kterou se nedaří zvládnout, a tak nyní hrozí nebezpečí, které může mít globální dosah... Využívali jsme sílu, kterou nyní nedokážeme ovládnout.
Vzpamatují se lidé Země?
Japonsko za měsíc od katastrofy zasáhlo už na 900 následných otřesů. Dokonce včera, jen chvíli poté, co Japonci uctili minutou ticha 27 tisíc obětí ničivého březnového zemětřesení a tsunami, zasáhly zemi další silné otřesy. Tentokrát měly sílu 6,6 stupně, epicentrum bylo poblíž poškozené jaderné elektrárny Fukušima.
Co bude dál?
PEKLO NA ZEMI?
Je to jen na nás...


PIETA BUDHISTICKÝCH MNICHŮ
... a nakonec - STOLETÁ ŽELVA SE UJÍMÁ HROŠÍHO SIROTKA...(Prosím nevkládejte do kometářů žádné propagační texty vlastních blogů. Děkuji za pochopení.)

ROK 2012

9. dubna 2011 v 0:21 | LICHTSPIRIT/KLEVKA |  SPIRITUALITA
Už dlouho se na celé Zemi mluví o tom, že na rok 2012 se předpovídá, a tudíž i očekává velká změna!
Aztécký a mayský kalendář totiž končí tímto datem, protože moudří muži těchto národů nedokázali prohlédnout za hranici tohoto data, a proto tuto dobu považovali za zcela neznámou. Podle hinduistů rok 2010 označuje pauzu mezi nádechem a výdechem Brahmy, během které se čas na chvíli zastaví a dějí se výjimečné, docela mimořádné věci.
Čím více se blížíme k tomuto datu, o to více je důležité, abychom se připravili na nové energie, kterými pak budeme moci disponovat.
Dne 21. prosince v 11:11 hodin nastane zimní slunovrat. Současně dojde k velmi vzácné planetární astrologické konstelaci, která se dotkne také Uranu, Neptunu a Pluta. Pro Zemi a její obyvatele to bude znamenat začátek dvacetiletého přechodného období, ale také začátek nového cyklu trvajícího 26.000 let. Vzhledem k nižšímu vědomí lidstva takové situace byly zatím vždy spojeny s událostmi, jakými jsou války a výrazné klimatické změny. Tato ojedinělá událost hvězdného nebe bude mít hluboký dopad na všechny lidi naší planety, protože souvisí s interakcí těch planet, které mají co do činění s transformací přesvědčení a postojů lidí, ale také s transformací jejich inspirace, tvořivosti, představivosti, spirituality, snů a iluzí!!!
K tomu při této příležitosti přistupuje období osmi let, během kterého se můžeme na tuto událost připravit. Venuše nyní už jen zřídka prochází Sluncem, a pokud se tak stane, dojde k tomu v intervalu osmi let hned dvakrát po sobě - naposledy v roce 1874 a 1882. V souvislosti s přípravami na rok 2012 došlo k tranzitu Venuše 8. června 2004 a další bude 6. června 2012! Tato zvláštní, zcela mimořádná konstelace začne vyrovnávat mužskou a ženskou polaritu a všem nabídne obrovské možnosti osobního růstu a také výbornou příležitost pro urychlení našeho vzestupu i vzestupu planety! Podle starých Mayů tento tranzit symbolizuje významné znovuzrození slunečního vědomí.
V době mezi těmito daty bude velice záležet na tom, jak se vynasnažíme sjednotit celý svět. Pak se prostřednictvím duchovního uvědomění můžeme transformovat nejen my osobně, ale i celá planeta. To také znamená vytvářet ve všech obyvatelích planety nové vědomí, které bude respektovat všechny formy života a zdroje Země.
Často se mluví o tom, jaké hrůzostrašné věci mohou nastat v roce 2012, ale také o nesmírně pozitivní proměně. Co z toho je vlastně pravda?
Možné je obojí. Situaci, v jaké se ocitne naše Země, můžeme srovnat s velkou houpačkou, na jejíž jedné straně se nacházejí věci pozitivní, a na té druhé negativní. Momentálně je naše houpačka v rovnováze. Proto je nyní naším úkolem stále více se zaměřovat jenom na pozitivní stránky, aby se na Zemi mohlo prosadit světlo, láska a harmonie. Dokud se nám taková možnost nabízí, musí každý z nás něco pro to udělat - každý jedinec se musí osobně a aktivně zaangažovat a pracovat na zvýšení svých vibrací. Jenom tak docílíme žádoucího efektu, kterým je zvýšení frekvence planety jako celku - pak všichni napomůžeme tomu, aby události roku 2012 měly pozitivní výsledek.
Zimní slunovrat roku 2012 je také dobou, kdy se někteří lidé, už skutečně dostatečně připraveni, budou transformovat a postoupí výše. Jiní, kteří by snad už také byli schopni transformace, zůstanou však na Zemi a budou se starat o to, aby světla na Zemi opět neubylo či aby nezesláblo. Ve stejné době budou někteří lidé převedeni do čtvrté dimenze.
(K tomuto tématu viz také články "Průlom věků..." a "Palmové listy..." na tomto blogu.)

Podle:
http://www.lichtspirit.de/html/das_jahr_2012.htmlWAS GESCHIEHT 2012?

8. dubna 2011 v 22:41 | LICHTSPIRIT |  EINE HANDVOLL DEUTSCH
Für das Jahr 2012 wird eine große Veränderung prophezeit !
Der aztekische und der Maya-Kalender gehen nur bis zu diesem Datum, da die Weisen dieser Völker über diesen Zeitpunkt, der als Zeit des Unbekannten betrachtet wurde, nicht hinausschauen konnten. Den Hindus zufolge markiert das Jahr 2012 die Pause zwischen dem Einatmen und dem Ausatmen von Brahma, wenn die Zeit einen Moment lang still steht und außergewöhnliche Dinge geschehen. Je näher wir diesem Datum kommen, desto wichtiger wird es, dass wir uns auf die neuen Energien vorbereiten, die uns dann zur Verfügung stehen werden.
Am 21.Dezember um 11:11 Uhr findet dann die Wintersonnenwende statt. Es handelt sich dabei um eine ganz seltene astrologische Planetenkonstellation die auch Uranus, Pluto und Neptun betrifft. Für die Erde und ihrer Bewohner ist sie der Beginn einer zwanzigjährigen Übergangsperiode, zugleich aber auch der Beginn eines neuen 26000-Jahre-Zyklus. Aufgrund des niederen Bewusstseins der Menschheit fiel eine solche Konstellation bisher immer mit Ereignissen wie Kriegen und Klimaveränderungen zusammen. Dieses seltene stellare Ereignis wird einen tiefgreifenden Effekt auf uns alle haben, da es das Zusammenspiel von Planeten betrifft, die mit der Tranformation von Überzeugungen und Einstellungen zu tun haben, aber auch mit Dingen wie Inspiration, Kreativität, Phantasie, Spiritualität, Träumen und Illusionen !!
Hinzu kommt bei dieser Gelegenheit ein Zeitraum von acht Jahren, in den wir uns auf diesen großen Moment vorbereiten können. Die Venus geht nur noch selten durch die Sonne. Ist es aber dann einmal der Fall, so geschieht es im Abstand von acht Jahren gleich zweimal hintereinander, letztmalig 1874 und 1882. Im Zuge der Vorbereitungen auf das Jahr 2012 fand an 8.Juni 2004 ein Venus-Transit statt, der nächste wird am 6.Juni 2012 sein!
Diese wunderbare, ganz besondere Konstellation beginnt die Polarität von Weiblich und Männlich auszugleichen und bietet uns allen Riesenchancen für persönliches Wachstum sowie eine gute Gelegenheit, unseren Aufstieg und den des Planeten zu beschleunigen ! Den Mayas zufolge versinnbildlicht dieser Transit eine bedeutende Wiedergeburt des Sonnenbewusstseins. In der Zeit zwischen diesen Daten kommt es darauf an, das wir unser Bestes tun, um die Welt zu vereinigen. Dann können wir uns selbst, aber auch den ganzen Planeten durch spirituelle Achtsamkeit tranformieren. Das heißt auch, ein neues Bewusstsein hervorzubringen, das alle Lebensformen und Ressourcen der Erde respektiert.
Man spricht von grässlichen Dingen, die 2012 passieren können,aber auch von einem immens positiv spirituellen Wandel. Was stimmt denn nun? Es ist beides möglich. Es wird die Situation der Erde mit einer Wippe verglichen, bei der sich auf der einen Seite positive Dinge befinden und auf der anderen die negativen. Im Moment ist die Wippe im Gleichgewicht. Unsere Aufgabe liegt nun darin, uns mehr und mehr auf die Seite des Positiven zu konzentrieren, damit sich das Licht,die Liebe und die Harmonie auf der Erde durchsetzen können.Solange diese Chance besteht, muss jeder von uns etwas dafür tun. Jedes Individuum muß sich aktiv dafür engagieren, seine Schwingungen zu erhöhen,was dazu führen wird, das sich die Frequenz das Planeten insgesamt optimiert. Auf diese Weise können wir dazu beitragen, dass das Jahr 2012 einen positiven Ausgang nimmt.
Die Wintersonnenwende 2012 ist auch der Zeitpunkt, an dem einige der Menschen, die wahrhaft dazu bereit sind, sich transformieren und aufsteigen werden. Andere, die dazu ebenfalls in der Lage wären, bleiben jedoch hier und sorgen dafür, dass das Licht nicht wieder schwächer wird. Zur gleichen Zeit werden sich einige Menschen in die vierte Dimension begeben.
http://www.lichtspirit.de/html/das_jahr_2012.html

SELBSTGEWÄHLT

8. dubna 2011 v 12:08 | HERMANN HESSE |  EINE HANDVOLL DEUTSCH
DAS LEBEN, DAS ICH SELBST GEWÄHLT

Ehe ich in dieses Erdenleben kam
ward mir gesagt, wie ich es leben würde.
Da war die Kümmernis, da war der Gram,
da war das Elend und die Leidensbürde.

Da war das Laster, das mich packen sollte,
da war der Irrtum, der gefangen nahm.
Da war der schnelle Zorn, in dem ich grollte,
da waren Haß und Hochmut, Stolz und Scham.

Doch da waren auch die Freuden jener Tage,
die voller Licht und schöner Träume sind,
wo Klage nicht mehr ist und Plage
und überall der Quell der Gaben rinnt.

Wo Liebe dem, der noch im Erdenkleid gebunden,
die Seligkeit des Losgelösten schenkt,
wo sich der Mensch der Menschenpein entwunden
als Auserwählter hoher Geister denkt.

Mir ward gezeigt das Schlechte und das Gute,
mir ward gezeigt die Fülle meiner Mängel.
Mir ward gezeigt die Würde d′raus ich blute,
mir ward gezeigt die Helfertat der Engel.

Und als ich so mein künftig Leben schaute,
da hört′ ein Wesen ich die Frage tun,
ob ich dies zu Leben nicht getraute,
denn der Entscheidung Stunde schlüge nun.

Und ich ermaß noch einmal alles Schlimme -
"Dies ist das Leben, das ich leben will!" -
gab ich zu Antwort mit entschloß′ner Stimme.
So war′s als ich ins neue Leben trat
und nahm auf mich mein neues Schicksal still.
So ward ich geboren in diese Welt.
Ich klage nicht, wenn′s oft mir nicht gefällt,
denn ungeboren hab′ ich es bejaht.