ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

ZNÁTE HISTORII?

18. června 2011 v 19:29 | Klevka |  STUDUJEME ZA ŠKOLOU
Historii světa píší vždy vítězové, proto je velmi důležité znát nezkreslenou pravdu o minulosti svého národa. Dějepisci nás odjakživa přesvědčovali, že jsme malým a bezvýznamným národem…
Je to skutečně tak?
Je faktem, že v 5. stol. do střední Evropy dorazily bojovné kmeny Čechů a Polanů, které později sehrály významnou roli při zadržování germánského náporu, ale mnohem početnější vlna slovanského osídlení proběhla však už před rokem 1000 př. n. l. Byl to mírumilovný lid, který zde vykácel pralesy, vysušil močály a proměnil je v úrodná pole a pastviny. Postavil množství osad, hradišť a sídlišť a většinovým národem zůstal i po příchodu Keltů a Germánů, které na svém území přátelsky přijal.
Jeho sídla se rozkládala od Alp až k Černému moři, od Baltu až po Jadran. Původním náboženstvím našich předků byl bráhmanismus, z něhož povstal slovanský panteon v čele s Perunem. Měli ve velké úctě stromy (lípy), studánky a prameny, věřili v existenci přírodních bytostí (víl, rusalek, skřítků). Po staletí se řídili příkazy náboženských textů, z nichž hlavním byl Ahinsa (nenásilí, neubližování), pročež byli častým cílem agrese výbojných národů. Prajazykem, kterým mluvili ještě ve své dávné vlasti (někde v dnešním Iránu) byl sanskrt. Sanskrtská věta "Kavajó dhané lubjanti" - "pěvci milují dary" jasně ukazuje na příbuznost se staroslovienštinou. Odtamtud je také symbol lva, který je v našem státním znaku dodnes.
V římských letopisech nacházíme četné záznamy o "Ethné megalá" (převeliký národ), který zastavil římskou expanzi za Dunaj. Nebyl sice centrálně řízen ani vojensky organizován, ale uměl se udatně bránit. Až pod narůstajícím tlakem Franků (Frank - ze staroslověnského wranken = vrahové) vytvořil centrálně řízené státní útvary Sámova říše a Velká Morava.
Za dob Velké Moravy a Sámovy říše jsme byli místní velmocí, která dokázala opakovaně
rozdrtit největší vojenskou sílu tehdejší Evropy - armády Franků u Wogastisburgu. Fakt, že křesťanští věrozvěstové Cyril a Metoděj se bez potíží dorozuměli s místními obyvateli, svědčí o rozsáhlosti slovanského osídlení. Dokonce arabští kupci, kteří stanuli v úžasu před sídlem krále Svatopluka, mluví o "Doposud nikdy nevídaném hradu".
Po více než 200 let náš národ nesl hlavní tíhu boje proti tureckému nebezpečí, smrtelně ohrožujícímu Evropu, a také je dokázal zastavit.
Za císaře Karla IV. a některých Přemyslovců patřilo české království mezi nejvýznamnější státy Evropy a často se na našem území rozhodovalo o jejích osudech.
Za husitských válek jsme dokázali zvítězit nad armádami celé Evropy a přes odpor všemocné katolické církvi jsme se stali první protestantskou zemí.
V 17. století jsme sice byli vinou své nesvornosti poraženi, elita národa vybita či přinucena k emigraci a naše země byla na tři století ovládnuta svými sousedy.
Ale pak opět jediné Československé legie dokázaly vzdorovat přesile bolševických armád a na několik let udržet značnou část ruského území. ... a v šedesátých letech 20. stol. jsme se jako jediní v Evropě pokusili najít "lidskou tvář " socialismu...
Co tedy víme o naší dávné historii?
Za Velké Moravy se v Panonii s dovolením jejích panovníků usídlovaly mongolské kočovné kmeny, které se zde naučily řemeslům, zemědělství i všemu ostatnímu. Když pak většina bojeschopných mužů hájila západní hranice říše před dalším nájezdem Franků, Maďaři vpadli svým hostitelům do zad… a na popel vypálili většinu sídel, hradišť, chrámů, tvrzí a dalších, což znamenalo její úplnou zkázu. Naši předkové totiž jako stavební materiál používali dřevo a cihly z nepálené hlíny. K zániku Velké Moravy ale přispěly také přírodní podmínky - povodně. Vojsko českého knížete poté obsadilo pouze malou část území zaniklé říše a její zbytek byl postupně poněmčen, pomaďarštěn, popolštěn, porumunštěn…
Kromě území dnešních států Velké Moravy se zachovala bývalá slovanská království na severozápad od našich hranic - Horní a Dolní Lužice; téměř polovina dnešního Rakouska patřila ve středověku k zemím Koruny české, i části Bavorska byly v té době ještě obývány Slovany; v dnešním Maďarsku i přes tvrdou maďarizaci existovaly až do 20. stol slovanské vesnice.
Mapa Velké Moravy jasně ukazuje, že společně se Slovinci, Slováky, Slezany (i polskými) jsme jedním ze zbytků kdysi velikého, vyspělého a bohatého národa. Po dlouhá staletí nám "cizáci" brali majetek, půdu, v moderní podobě se to děje i dnes. Našemu národu dokonce hrozí, že klesne ještě na nižší úroveň, než na jaké byli agresoři, kteří ho v minulosti o tolik připravili...
Po roce 1989 jsme se s důvěrou otevřeli světu.
Co přinesla "sametová revoluce"?
Dravé a bezohledné zahraniční firmy, banky i jednotlivci, jejichž hlavním cílem bylo urvat co nejvíc, se vrhli na naši zemi. Političtí vůdci nejenže v tom nikomu nebránili, dokonce to umožnili a sami při tom asistovali. Dokonce ještě připustili rozdělení nevelkého československého státu na dva ještě menší (nebo o to usilovali?) v době, kdy se dva větší německé sjednotily do ještě většího demokratického státu, což naše pozice ve sjednocující se Evropě významně oslabilo...
A co se děje dnes? Krade se "za denního světla"... a političtí vůdci si nepřiznávají žádnou zodpovědnost za nynější stav.
Žijeme v zemi, kde nám toho už moc nepatří. Stát, přestože v krátké době rozprodal většinu majetku, má obrovský dluh. Je nám předkládána úpadková kultura a vnucován konzumní styl života spojený s rychlým zadlužováním rodin. Lichva a prostituce začínají být prezentovány jako normální způsob podnikání. Vychytralost už má přednost před poctivostí, překupnictví před pracovitostí a nový občanský zákoník nelze uplatnit bez porady s placeným právníkem (?!)...
Kdo zastaví tento úpadek?
Duše národa volá o pomoc.
(Volně podle S.P.)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama