ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

NOVÝ ZAČÁTEK PRO VŠECHNY...

5. října 2011 v 15:15 | KLEVKA |  ÚVAHY O DNEŠKU
Kdo se třeba jen okrajově zajímá o věci týkající se spirituální podstaty člověka, nesporně už dávno vzal na vědomí, že se kolem nás i v nás samotných zcela bežně dějí věci, které nejsou vysvětlitelné dosavadní (materiální) zkušeností člověka jakožto živočišného druhu.
Člověk si totiž ve své pýše a díky svému postavení na špičce té přírodní pyramidy neuvědomuje nedokonalost svých stávajících hmotných smyslů a nebere vážně varování přicházející z duchovního světa už celá dlouhá staletí... Varování týkající se jeho postojů a chování k přírodě, ale i k jinému člověku, k bližnímu... Stal se necitlivým k veškeré přírodě, z níž vzešel, a docela zapomněl, že je její pouhou částečkou...
Člověk sám sebe učinil pánem tvorstva ne v tom smyslu, aby dar, který od stvořitele dostal, moudře spravoval, tedy k prospěchu celé přírody... Podmanil si ji způsobem otrokáře - a úplně zapomněl za její dary děkovat a být vůči ní pokorný...
A právě různé jevy a změny (nejen fyzikální) na naší planetě zejména v posledních desetiletích, které citliví jedinci vnímají jako energetické změnyve svém těle i v psychice, nám důrazně dávají najevo, že ne příroda se musí přizpůsobit člověku, ale nakonec človek jako její součást bude muset respektovat její zákonitosti i nezbytnost jejího dalšího vývoje...
Toto dění posledních desetiletí se přibližně od roku 1987 označuje jako TRANSFORMAČNÍ PROCES PLANETY ZEMĚ, anebo řečí astrologie vstup planety Země (i celé galyxie) do VĚKU VODNÁŘE, její vzestup do páté dimenze (?měl být ukončen přibližně v roce 2007 ?) ...
Díky výpočtům mayského kalendáře, zveřejněným začátkem 90. let a sprvu vyvolávajícím senzaci, se ještě i dnes vedou dlouhé debaty i spory o době transformace i o jejím průběhu.
JAKÁ JE PRAVDA, to nikdo neví, protože - ač nezbytnost změn na naší planetě je dnes už zjevná ve všech sférách a nanejvýš nezbytná a nesporná - není na nás, na lidech o ní rozhodnout, natož ji provést, pokud jsme způsobem svého života nezbytnost změn vyvolali...!!!
Mnozí se snažili jak na veřejnosti, tak i na poli vědy, překrucovat pojmy a prostou, holou pravdu označovali dokonce za tajnou zbraň nějakých složitých zákulisních plánů a taktizování... N.Begich k tomu už někdy v roce 2005 řekl:
"…největší síla změny spočívá v jednoduchosti - prostě dokázat říct to, co pokládáme za správné a nesprávné. Říci pravdu znamená ochotu říct, co si myslíme, a pak dokázat svoji pravdu obhájit pomocí faktů. Musíme být také upřímní sami vůči sobě a dokázat své mínění změnit, pokud se vynoří nové informace. Také být flexibilní a tolerantní vůči názorům jiných a přiznat vlastní chyby, to všechno jsou nejsilnější a nejtěžší kalibry této tajné zbraně… Všichni přeci známe situace, kdy se proti něčemu postavíme, když nás naši protivníci začnou zastrašovat a umlčovat, necháme si svou pravdu pro sebe nebo raději ustoupíme už před bitvou…"
Očekávejme změny, nejdříve změny u jedinců, pak celého lidského kolektivu. Všechno se bude měnit. Z mnoha stran slyšíme výzvy ke změnám, ale i varování před bolestivým kolapsem pozemských i lidských struktur, a to vše posiluje ono radostné poselství o novém obrazu lidstva, o nové svobodě, o nové orientaci a o novém duchu času. Budeme-li nyní ochotni odhodit veškerý starý balast, osvobodit se od něj, pocítíme úlevu a budeme schopni se duchovně pozvednout, pokročit ve svém vývoji a pokročit do poslední fáze nastávajících proměn. Jen tak můžeme využít příležitost, která se nám nabízí sice už dlouhá léta, ale teď mnohem intensivněji a naléhavěji. Nabádá nás k tomu i Matka Země, která vysílá už léta opravdu varovné signály.
Aby se nastávající změny mohly opravdu rozběhnout, je zapotřebí splnit dva předpoklady.
Jedním z nich je naše připravenost a ochota ke změnám.
Druhým předpokladem je nutná vyšší frekvence vibrací, ke kterým dochází a které vytváří úplně nové rezonanční pole. Poznáme to podle toho, že se úplně změní okruh našich přátel nebo dokonce celý náš život i jeho smysl a že se přestaneme obávat změn, ke kterým dochází v našem okolí. Do našeho života vstoupí noví lidé, ale může se stát, že lidé, se kterými jsme byli karmicky propojeni, náhle z našeho života zmizí. Nemějme z toho obavy, v takovém případě by mělo pomoci následující - zhluboka se nadechneme a řekneme: " Přeji ti všechno dobré a báječný život. Jednou se opět shledáme." Pak dojde k tomu, že do našeho života budou vstupovat lidé, se kterými máme naši pozemskou cestu projít. Tento jev celou záležitost urychlí a přinese nám navíc i mnoho radosti.
ROZVOLNĚNÍ KARMY
Antas a Antaria jsou duchovního průvodci pozemšťanů a ve své knize "Dětem Světla" z roku 1997 nám sdělují, že dalším pozitivním jevem nastávajících změn bude rozvolnění karmy. Zákon resonance totiž způsobí, že karmický zákon posledního dvoutisíciletí bude "vykoupen" nebo jinými slovy už "splacen".
Také nás ujišťují, že budou lidstvo provázet na jeho cestě do vyšších rovin své existence, každému z nás však bude ponechána svoboda i volnost nadále se "trestat" za "špatné činy" sami.
Všem těm, kteří se rozhodli nastoupit cestu zpět do Světla, jak to metaforicky líčí i biblický příběh "Návrat ztraceného syna", vzkazují:
"…Nežijte už pro hříchy minulosti a odhoďte veškerý balast, který vás tíží, a vykročte ulehčení vstříc budoucnosti. Tam na vás bude čekat to, co momentálně přitahujete, a tam také spatříte veškerá svá očekávání i obavy. Odstraňte ze svého života vše, co vás omezuje, a rozlučte se s falešnými iluzemi, opusťte strach, pýchu, samolibost a lakotu. Vezměte s sebou pouze jediného přítele, a tím je Láska. A tu vám pak zákon rezonance také vrátí.
Ale varujeme všechny, kteří plní svá srdce nenávistí a chamtivostí, zákon resonance se postará o to, že budou sklízet, co zaseli. A tak to platí v dobrém i ve zlém - dostanete to, co jste vypěstovali…"
Zkušenosti posledních několika let jejich slova potvrzují. Je opravdu potřeba oprostit se od všeho, co nás omezuje, protože to je jediná, spirituální, cesta všech těch, kteří se chtějí orientovat novým směrem, nebo tak už učinili. Pak vás nepřekvapí zjištění, že "cesta zpět ke jednotě" nebo "cesta ke Světlu" je příkrá a že je spojena s více-méně bolestivým procesem proměn. Je spojena s nutností projít svým "slzavým údolím", i když to bude jen v symbolickém významu, nicméně pláč resp. tekoucí slzy jsou neklamným projevem uvolnění o očisty. Toto bolestné a slzavé údolí může mít mnoho podob: ztráta či opuštění finančních jistot, pohodlí luxusního života, ztráta rodiny, ale třeba i odchod z prostředí, které nám bylo domovem -lokálně, duchovně i kulturně…
To vše nám může nahánět úzkost, zejména když se rozpojí a rozpadnou staré a letité vazby na lidi a prostředí, ale jde o to, že naše vědomí si vytváří nové struktury, nový pocit vlastní identity a přeorientovává se zcela na nové hodnoty.
Přitom nám už opravdu nezůstává mnoho času zabývat se svou minulostí nebo v ní dokonce setrvávat, čas kvapí. Aristoteles Onasis, slavný a úspěšný obchodník, jednou řekl, že nesmíme běžet za penězi, my jim musíme vyjít vstříc… A podobně to je i dnes v době očekávání Věku Světla - musíme mu vyjít vstříc, a čím lehčeji vykročíme, o to snadnější bude naše cesta.
Musíme tedy procitnout z našeho snu či iluze, že svět zůstane i nadále takový, jak ho dnes známe. Pokud budeme hledat v dnešním světě jenom jeho krásy a vlastní Ego, zažijeme vlastní zkázu a smrt. Avšak ti, kteří se rozhodli pro "říši Světla", které musíme rozvíjet sami v sobě, těm se dostane síly a podpory.
Naše cesta pozemským životem je vlastně učební proces, během kterého musíme pochopit, že Světlo je duchovní a božský princip, který existuje v každém z nás. Překonávání vlastního ega může být docela bolestné, nicméně cesta k pozitivní transformaci každého jedince by měla být dobrovolná
Pokud člověk akceptuje sám sebe v nejhlubším nitru svého srdce, v té chvíli pro něj začne existovat "království nebeské" a už nemusí čekat na jeho příchod v některém z budoucích věků.
(Upraven starší příspěvěk - klevka)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama