ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

ÚTĚCHA DO BUDOUCNA

27. dubna 2012 v 12:04 |  WARNING/VAROVÁNÍ

OBRÁTÍ SE MILIARDY DUŠÍ…

sobota 21. dubna, 16:00 hod.

Moje vroucně milovaná dcero,
nyní musím přinést útěchu všem, kteří snad mají obavy z Mých poselství.
Vás všechny, Mí drazí následovníci,
chci uklidnit a ujistit o Mém velkém milosrdenství, které poskytnu celému lidstvu.
Všechny modlitby Mých milovaných následovníků byly vyslyšeny
a v souladu s božským načasováním Mého věčného Otce jim bylo také vyhověno,
proto nyní začíná docházet k velkému obratu.

Nikdy se nevzdávejte naděje.
Jste oporou Mého poslání na Zemi a pomáháte mi zachránit celé lidstvo. A jako takoví budete snášet bolesti za hříchy těch druhých.
Nikdy se však nedomnívejte, že by hříchy těch druhých mohly zastínit světlo Nejvyššího Boha do takové míry, že by bylo vše ztraceno.

Velice záhy budou všichni svědky Boží slávy,
která bude v průběhu VAROVÁNÍ odhalena prostřednictvím Mého Božského milosrdenství.
Obrátí se miliardy duší, nejenom miliony.
To bude znamenat, že síla Boží armády k porážce šelmy neřádu vzroste
a Satanova moc bude mizet. Celé lidstvo brzo pozná pravdu o jejich existenci.

To bude zlomový bod pro Boží děti, které se spojí v rámci přípravy na nový Věk Míru,
kde nebude existovat žádný hřích.
Modlitby jsou důležité,
protože Bůh Otec dal každému člověku na této Zemi v době jeho narození dar svobodné vůle.
A i když Bůh má sílu udělat, cokoli chce, právě z tohoto důvodu si přeje, aby
Jeho děti přišly k Němu ze své vlastní svobodné vůle.
Bůh Otec nechce, aby Ho děti milovaly z donucení. K tomu musí dojít přirozenou cestou.

Ale jak lze milovat někoho, koho neznáte? Toto je dnes celosvětovým problémem.
Velmi málo lidí zná Boha Otce.
Velmi málo jich zná Mne, Jeho milovaného Syna, Ježíše Krista.
Vy, Mí následovníci, musíte používat modlitbu jako prostředek k tomu,
aby Můj Otec mohl udělovat mimořádné dary duším, které přebývají v temnotě.
Těm bude ukázáno Světlo Jeho Nádhery, a díky tomu pak budou zachráněny.
Svým darem modlitby umožníte Bohu Otci, aby uplatnil Svou Božskou intervenci
a přitáhl blíže ke svému Srdci všechny, kteří Ho neznají nebo nevědí, že existuje.

Nicméně mnohé duše, které sice Mého Otce znají, ale vědomě se k Němu obracejí zády,
budou čelit velkému trestu.
Boha odmítnou, přestože se jim dostane všech možných příležitostí.
Proto tyto duše, které se v jistých částech světa, jak je všeobecně známo, dopouštějí podlého jednání, postihne trest ve formě zemětřesení.
A ty globální skupiny, jež budou i nadále ničit země, které mají pod svou mocenskou kontrolou, budou zastaveny a tvrdě potrestány rukou Mého Otce.
A opět platí, že jsou zapotřebí Vaše modlitby,
aby takové hříchy byly zmírněny, a tím i jejich potrestání.

Na přípravu Mého Božího milosrdenství je zapotřebí trochu více času, aby se více duším poskytla možnost připravit se na tuto důležitou událost.
Je důležité, aby mohla být zachráněná většina lidstva a aby všechny duše, včetně těch nejzatvrzelejších hříšníků, dostaly příležitost k opětovnému sjednocení s Bohem.
Panovovat v Novém Ráji většině lidstva, to je Mým největším přáním.
Vaše modlitby mi pomohou splnit Mou velkou touhu -
tak se všichni staneme jednou rodinou
v Lásce a Harmonii na věky věků.

Váš milovaný Ježíš.

Česká verze VAROVÁNÍ podle http://www.thewarningsecondcoming.com/
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama