ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ...

Originalita nebo anonymita?

12. května 2012 v 19:53 | Klevka |  ÚVAHY O DNEŠKU

Originalitu obecně vnímáme jako něco původního, jako svéráznost, osobitost, tedy něco, co se neopakuje, co se vyskytuje vzácně, nebo přinejmenším se s tím nesetkáváme často.
Přemýšleli jste už někdy nad tím, kde se vzala nebo jak vznikla originalita?
Docela prostou odpověď na tuto otázku nám dává kniha Genesis (1/20-25):

"…I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
Byl večer a bylo jitro, den pátý.
I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré..."

A že tyto originální výtvory mají také svá originální jména, že dnes nejenom každý živý tvor, všechna zvířata, ba i věci mají svá pojmenování?

"Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř avšechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř..."

Jejich pojmenováváním bylo tedy zajištěno, aby později mezi lidmi nevznikal chaos a nedorozumění při jejich identifikaci …
Svá jména měli rovněž první obyvatelé Ráje - Adam a Eva. Adam znamená "vzatý ze země" a Eva znamená "živa" - matka všech živých. Jaká to originalita!
Jména dali také svým potomkům. Dnes každý z nás ví, kdo to byl Kain, Ábel nebo Šét... Díky tomu dnes také víme, co znamená rčení "Kainovo znamení" nebo třeba "Jobova zvěst".
A pokud ne, právě podle jména snadno zjistíme, že Kain byl ten, který se jako první dopustil bratrovraždy, a že Jób se stal prototypem spravedlivého člověka, který, ač trpěl nezaslouženě, své utrpení přijímal s pokorou…
Dnes nikdo nezamění Davida s Goliášem, Alexandra Velikého s Platonem nebo Napoleona s Darwinem, a to nejen pro jejich činy - všichni z nich sehráli v dějinách lidstva svou specifickou, jedinečnou roli, a jejich jména se pro nás stala symbolem této jejich osobitosti, originality.

V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli:
"Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj" (Iz 43,1).

To znamená, že jméno, které jsme při svém narození dostali, ztvrzuje originalitu každého z nás…, naši jedinečnost, neopakovatelnost, přestože jsme byli stvořeni podle obrazu Boží podoby, tj. podle Božího originálu.
Naše jméno, to je naše vnější Já.
Kdo z nás by si přál, aby ho místo "Tondo!" oslovovali "Pepo!" nebo místo "Eriko!" zcela prostě "Ančo!"???
Anebo si snad někdo dokonce přeje, aby se naše originalita změnila na bezejmennost, jaká je tak obvyklá v dnešním jazyku "esémesek" a ještě více elektronické pošty, jinými slovy na anonymitu davu?
Často se v poslední době - nejen já - v e-mailu dívám na zprávy, které nejsou žádnými "newslettery", na něž se neodpovídá,... ano, čas jsou dnes peníze..., ale ony nejenom že nemají žádné oslovení, některé postrádají i známku základní slušnosti - tu kdysi docela běžnou lidskou pohnutku popřát DOBRÝ DEN někomu, s kým se chci kontaktovat nebo s ním komunikovat…
Nemám z toho dobrý pocit. Kam se poděla ta mezlidská sdílnost, vstřícnost...?
A tak se často stane, že odpovědi na takové zprávy odsouvám nekonečně dlouho.
Moc bych si přála, aby se tento projev neúcty, vlastně nelásky k bližnímu z našich i vašich životů opět ztratil...
A ještě jeden citát:

"…Když nás Bůh volá NAŠÍM jménem, vyjadřuje tím, že jsme pro něho důležití. Že Jeho slova jsou určena i tobě, mně.
I ty jsi pro něho jedinečný/á. Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc.
Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš. Obrací se k tvému já.
Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný. Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, co je základem, na kterém můžeš stavět.
Tvé jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje nezaměnitelnou důstojnost člověka…"
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama